Išlydėti specialiosios misijos vadovo apsaugos grupės kariai

Vasario 6 d. per iškilmingą ceremoniją Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje Kaune į tarptautinę misiją Afganistane išlydėta Lietuvos kariuomenės Karo policijos Specialiosios misijos apsaugos grupė, kuri užtikrins Lietuvos Respublikos specialiosios misijos Afganistane vadovo apsaugą. Šią užduotį prieš porą metų karo policininkai perėmė iš Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų karių.

„Specialiosios misijos apsaugos grupė – mažiausias Lietuvos kariuomenės padalinys Afganistane, bet vykdantis itin svarbias užduotis 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę visą misijos laikotarpį. Esate tie, kurie nedvejodami rizikuosite savo sveikata ar gyvybėmis, kad nenukentėtų kiti. Nusipelnote pagarbos ne tik iš Lietuvos specialiosios misijos vadovo, bet ir visų mūsų“, – šventinėje rikiuotėje Kauno įgulos karininkų ramovėje karius pasveikino Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Vilmantas Tamošaitis.

Šv. Mišių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje metu vyskupas Gintaras Grušas karius paragino nebijoti sunkumų, palaimino kiekvieną išvykstantį karį ir palinkėjo Dievo palaimos jiems ir jų šeimoms.

Išlydėti karių taip pat atvyko Karinių oro pajėgų vadas generolas majoras Edvardas Mažeikis, Karo policijos vadas pulkininkas leitenantas Gytis Kazokas, Kauno teritorinės muitinės viršininkė Genovaitė Linkevičiūtė, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Arūnas Birbalas, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės atstovai, kariuomenės pajėgų ir dalinių vadai ir kiti svečiai.

Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovo apsaugą vykdysiantys grupės kariai misijai ruošėsi beveik pusę metų, mokėsi įvairiuose kursuose, kovinio rengimo pratybų metu įgijo specifinių įgūdžių, taip pat mokėsi ieškoti sprendimų nestandartinėse situacijose. Kariai patirties sėmėsi iš tarptautinėse misijose dalyvavusių įvairių kariuomenės padalinių karių, taip pat Vadovybės apsaugos departamento pareigūnų.

Lietuvos Respublikos specialioji misija Afganistane yra diplomatinė atstovybė, kurią 2005 m. įsteigė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Pagrindinė šios atstovybės užduotis – remti Afganistano Goro provincijoje veikiančią Lietuvos vadovaujamą Provincijos atkūrimo grupę (PAG) įgyvendinant NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistane mandatą. Specialioji misija padeda vietos valdžiai įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo, ekonominės ir socialinės plėtros, švietimo ir kitus projektus Goro provincijoje. Ji taip pat koordinuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis donorėmis, Jungtinių Tautų paramos misija Afganistane, kitomis tarptautinėmis ir vietos organizacijomis. LR specialiajai misijai šiuo metu vadovauja Gintaras Bagdonas.

Karo policijos informacija

Lioniaus Chardino ir kpt. Dariaus Jakučio nuotraukos