jaunimas

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

 

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOS

JAUNIMO CHORAS

„Šlovinkite Viešpatį! Gera giedoti šlovės giesmes mūsų Dievui,

nes malonu ir teisinga Jį šlovinti giesme.“ (Ps 147, 1)

Choristai šv. Mišių metu                                                           Kartu su vaikų bendruomene kreipiamės į Dangaus Tėtį

Atėjus sekmadienio ankstyvam rytui, mūsų žingsniai nukrypsta į Soboro (Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios) pusę. O kodėl būtent ten? Nes čia susirenkame į jaunimo chorą: giedoti ir praleisti kartu šiek tiek laiko.

Visada laukiam pagausėjimo, tad...

Jei ieškai bendruomenės, Dievo, nori giedoti, o galbūt šlovinti grodamas/a kokiu nors instrumentu, kviečiame prisijungti:

  • 9.00 val. Soboro rūsyje vyksta choro repeticija (įėjimas pro zakristiją)
  • 10.00 val. giedame šv.Mišiose (net jei nespėjai ateiti į repeticiją, visad gali ateiti į bažnyčios priekį giedoti kartu)

Esi laukiamas ir laukiama!

Drauge mokykimės mylėti vieni kitus ir Dievą, šlovinti Jį iš širdies!

Tel. pasiteirauti: 8 662 81684 (s. Fausta Palaimaitė SF)

                      

PASIRENGIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vyksta pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui pamokėlės, kuriose dalyvauja nemažas būrelis jaunuolių,  apsisprendusių labiau pasitikėti Šventosios Dvasios vedimu, priimti Jos dovanas. Susitikimų metu per įvairias užduotis bei diskusijas jie stengiasi pažinti ne tik pagrindines tikėjimo tiesas, bet ir suprasti savo vidų, pamatyti kitą ir patirti bei priimti Dievo meilę. Kadangi tikėjimo kelionė skiriasi nuo to, ką siūlo šiuolaikinis pasaulis, susitikimų metu bandome netik rasti "teisingą" atsakymą, bet svarbiausia, kiekvienas asmeniškai sau atsakyti, kas yra tikra draugystė, kas glūdi mano širdies gelmėje, ką reiškia būti krikščionimi, ką reiškia tikėti, kuo man svarbus Jėzus, kaip galiu kurti santykį su Dievu ir su kitais, ir dar daug kitų klausimų, į kuriuos radus atsakymą, daug dalykų įgauna visai kitą prasmę, padovanoja tikrą gyvenimo nuotykį.  Susitikimų metu atsiradusi bendrystė kaskart uždega vis didesnį norą Šventąją Dvasią priimti sąmoningai, kad galėtume kaip tikri Jėzaus mokiniai įvykdyti Jo paliepimą: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ (Mk 16,15)

                                          Sutvirtinamieji

Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių jaunuolių atsiliepimai:

Man patinka vis geriau pažinti Dievą! (ir kiekvieną žmogų, kurį Jis čia atvedė).“

„Sutvirtinimo pamokose mes labiau susipažįstame su Dievu, atrandame daug naujo apie save, susipažįstame su naujais žmonėmis, pažvelgiame į pasaulį iš kitos pusės.“

„Ruošimasis Sutvirtinimui man labai svarbu. Čia gilinu savo žinias, randu ramybę. Galiu pažinti Jėzų visiškai kitaip. Bendrauju su puikiais žmonėmis ir turiu nuostabias mokytojas!”

“Man svarbu lankyti Sutvirtinimo pamokas, nes noriu dar geriau pajusti Dievą, pažinti save ir kitus. Man patinka pamokėlėse praleistas laikas, nes man įdomu klausytis kitų ir sužinoti, kaip jie atrado Dievą.”

Man čia patinka šiltas, nuoširdus bendravimas. Eidama čia, susipažįstu su naujais žmonėmis, kurie turi įdomių užsiėmimų, veiklų.“

Man šios pamokos yra svarbu, nes taip aš suartėju su Dievu, išmokstu geriau jį pažinti, galiu pasidalinti mintimis su kitais. Pamokėlėse yra šilta, gera, smagu, jos palaimingos ir suteikiančios dienai ypatingumo.”

Pasiruošimas Sutvirtinimui man padeda susipažinti su Soboro bažnyčios bendruomene, su tikinčiais žmonėmis, netgi pakviečia prisidėti prie jų.”

PASIRENGIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI vyksta sekmadieniais 11.00 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rūsyje.

JAUNUOLIŲ RENGIMĄ SUTVIRTINIMUI KOORDINUOJA

s. Benedikta Cylikaitė SF (tel. nr. 8 628 23622)