JAV kariuomenės kapeliono vizitas

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE LANKĖSI JAV KARIUOMENĖS KAPELIONAS KPT. KENNETH D. GILLESPIE

2015 m. kovo 2-6 dienomis Estijoje, Alu miestelyje, Estijos savanorių pajėgų mokykloje vyko Baltijos šalių karo kapelionų pratybos tema „Rūpestis žuvusiais kariais ir jų šeimomis taikos ir karo metu“.  Lietuvos, Latvijos ir Estijos karo kapelionai sėmėsi patirties iš savo kolegų norvegų, suomių ir amerikiečių, dalijosi įžvalgomis, diskutuodami ir dalyvaudami pranešimuose. Pratybų metu minėtų šalių įvairių krikščioniškų konfesijų kapelionai turėjo galimybę bendraudami užmegzti ryšius tolimesniam bendradarbiavimui.

Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys, dalyvaudamas minėtose pratybose, susipažino su JAV kariuomenės kapelionu kpt. K.D. Gillespie. Šis kapelionas rūpinasi JAV karių, atliekančių misiją trijose Baltijos šalyse ir Lenkijoje, sielovada. Bendraujant JAV karių sielovados klausimais, kapelionas išreiškė susirūpinimą, kad, keičiantis JAV karių kontingentui Lietuvoje, labai svarbu, kad įvairių krikščioniškų konfesijų kariai turėtų kuo geresnes sąlygas patenkinti sielovadinius poreikius. Kadangi Kaune be katalikų yra dar kelios kitos krikščioniškų  konfesijų bendruomenės, turinčios savo maldos namus ir dvasininkus, Kauno įgulos kapelionas pakvietė kpt. K.D. Gillespie apsilankyti Kauno įgulos kapelionate ir dar kartą apsvarstyti minėtą klausimą.

Kovo 8 d. sekmadienį JAV kariuomenės kapelionas kpt. K. D. Gillespie su adjutantu atvyko į Kauno įgulos kapelionatą. Kadangi amerikiečiai Kaune lankėsi pirmą kartą jiems buvo paruošta turininga programa.

Pirmiausia svečiai dalyvavo sekmadienio Šv. Mišiose Kauno įgulos kapelionato šventovėje. Pabaigus liturgiją, Kauno įgulos kapelionas kpt. T. Karklys pristatė Įgulos šventovės istoriją, kapelionato sielovadinę, kultūrinę veiklą.

Svečiai apžiūrėjo bažnyčią, aplankė „XXI-ojo amžiaus katakombų“ instaliaciją, choro vadovas A. Petrauskas pristatė garsiuosius Walcker vargonus.

Po to svečiai aplankė Kauno įgulos karininkų ramovę. Viršininko pavaduotojas ats. mjr. R. Žukas papasakojo ramovės istoriją ir pravedė turiningą ekskursiją.

Vėliau pietų metu kapelionai aptarė JAV karių sielovados Kauno regione galimybes. Kauno įgulos kapelionas kolegai iš JAV pristatė Kaune įsikūrusias krikščioniškų konfesijų bendruomenes (su kai kuriomis kapelionatas bendradarbiauja ne vienerius metus) ir pažadėjo ateityje iš JAV atvykstantiems kariams ir jų kapelionams padėti, organizuojant sielovadą ne tik katalikams, bet ir kitų krikščioniškųjų konfesijų išpažinėjams.

Svečių vizitas Kaune užbaigtas ekskursija po Kauno senamiestį.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS