KAM ir LK vadovybės bei kanceliarijos kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2014 m. spalio 15 d. dekretu D-4 ", Krašto apsaugos ministerijos (KAM) ir Lietuvos kariuomenės (LK) vadovybės bei kanceliarijos kapelionato jurisdikcijai priskirti šie padaliniai:

 

 

KAM vadovybė

 

 

 Generalinė inspekcija

 

 

Lietuvos Respublikos gynybos atašė ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių grupė
 

 

KAM  departamentai ir skyriai


 

 LK Vadovybė

 

 

 

LK Kanceliarija

 

 

LK Strateginės komunikacijos departamentas

 

 

LK Teisės departamentas

 

 

LK Atstovavimo grupė

 

Puslapiai: