Kapelionas Marijampolėje


Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas mjr. Edvardas Baniulis Logistikos valdybos ka­pe­lio­na­to kapelionas Marijampolėje esantiems padaliniams –

1. LK Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas;
2. LK KMT Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono Marijampolės MPV;
3. LV ĮAT Marijampolės įgulos aptarnavimo centras.


mjr. Ed­var­das Ba­niu­lis (Ko) 1970 05 15*1996 06 16*2020 09 08

Vo­kie­čių g. 5-8, 68137 Ma­ri­jam­po­lė,

mob. tel.  (686) 46 970

el. paštas: ba­ru­has@gmail.com