Karių savanorių, atliekančių misiją Malyje, šeimų susitikimas

KARIŲ SAVANORIŲ, ATLIEKANČIŲ MISIJĄ MALYJE, ŠEIMŲ SUSITIKIMAS

Rugsėjo 8 d. rytą, minint Švč. M. Marijos gimtadienį, į Kauno Įgulos šventovę  susibūrė KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės karių savanorių, atliekančių misiją Malyje, šeimos. Susitikimą organizavo Kauno įgulos kapelionas mjr. T. Karklys ir KASP II rinktinės karių ir civilių bendradarbiavimo specialistas vyr. srž. R. Kemežys.

10 val. Šv. Mišiose prašant Švč. Dievo Motinos užtarimo ir globos bendra malda apkabinti JT misijoje Malyje tarnaujantys kariai, jų šeimų nariai, artimieji. Po Šv. Mišių kapelionas, palaiminęs šeimas ir artimuosius,  pakvietė į susitikimą Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Susitikime dalyvavo KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės štabo viršininkas mjr. Skomantas Povilionis, rinktinės vyr. puskarininkis vrš. Raimundas Gresius. Pasveikinęs artimuosius ir supažindinęs su esama padėtimi misijos vietoje, štabo viršininkas padėkojo artimiesiems už palaikymą ir palinkėjo šaunaus misionierių sutikimo Lietuvoje. Peržiūrėjus specialiai susitikimui paruošta dokumentinę medžiagą apie karių misiją Malyje, artimiesiems sveikinimus ir linkėjimus perdavė karius misijos vietoje liepos mėnesį aplankę Kauno įgulos kapelionas ir rinktinės vyr. puskarininkis.

 

Padėkojęs artimiesiems už galimybę susitikti ir palaiminęs stalą, kapelionas pakvietė visus susitikimo dalyvius apvainikuoti susitikimą pasivaišinant ir tarpusavyje pabendraujant.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius Chardinas