Karinių oro pajėgų kapelionas

 Karinių oro pajėgų kapelionato ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas) –

plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2011 10 10

Ge­di­mi­no g. 25, 44319 Kau­nas,

mob. tel. (687) 00 874, faks. (37) 30 76 91,

el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt


 

2017-09-17 - 2017-09-22 Romoje, „Pijaus IX” kareivinių karininkų klube, vyko Tarptautinės kariuomenės sielovados organizacijos AMI generalinė asamblėja. Lietuvos kariuomenės ordinariatui atstovavo Karinių oro pajėgų kapelionas kunigas majoras Virginijus Veilentas.

2016-09-13 Marijos radijo laidos "Aktualijos" įrašas. Šiluvos atlaiduose Liutauras Serapinas kalbina kariuomenės vyresnyjį kapelioną kunigą mjr. dr. Virginijų Veilentą apie tai, kaip LR Kariuomenė švenčia Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kaip palydi šauktinius į gyvenimą, kokius uždavinius sprendžia kariuomenės kapelionai, kaip keičiasi karių dvasinis ir moralinis veidas nepriklausomoje Lietuvoje.

 

Kapelionas V.Veilentas: norisi kuo daugiau laiko praleisti danguj

 

 

 Pokalbis su kapelionu, kurį galima sutikti ir žemėje, ir danguje (foto)

 

Šventadienio mintys