Kauno įgulos kapelionatas

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Nuotraukos autorius Rimantas Liudvikas ŽIEMYS

Skelbimai:   

 

A†A KUNIGAS VIRGILIJUS DUDONIS 

2020 metų sausio 19 dieną, eidamas 50-uosius metus, Kaune staiga mirė Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentas, buvęs Kauno Įgulos bažnyčios rektorius ir Lietuvos kariuomenės kapelionas kunigas Virgilijus Dudonis.

Kunigas Virgilijus Dudonis sausio 21 dienos pavakare bus pašarvotas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje (Aukštaičių g. 4).

Sausio 22 d. 12 val. Šv. Mišios už mirusįjį Kauno Įgulos bažnyčioje.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, sausio 23 dieną, 12 valandą Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje. Po Šv. Mišių kunigas Virgilijus Dudonis bus palaidotas bažnyčios šventoriuje.


Dėmesio vertas projektas Kauno mieste:

 ,,PAGALBA AUGTI:
prevencinės paslaugos bendruomenėje
Kauno miesto savivaldybės
vaikų globos namų 10-14 m. amžiaus vaikams“

 

 

 


Puslapiai: