NPPKT karių Sutvirtinimas

  • Nuotrauka

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAI ŠVENTĖ ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTUS

Kovo 27 d. keturiolikai Inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių išskirtinė diena – Dievo ir tarnybos draugų akivaizdoje jiems buvo suteikti įkrikščioninimo sakramentai. Didžioji dauguma bataliono karių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, o trims nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams suteikti Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentai. Švęsti sakramentų ir kartu pabūti bendroje maldoje į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią susirinko gausus būrys karininkų, puskarininkių bei šauktinių karių. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, patarnavo diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas. Sakramentus priėmusiems kariams buvo įteikti pažymėjimai ir atminimo dovanėlės. Po Šv. Mišių kapelionas pakvietė visus į ekskursiją po Soborą ir jo rūsiuose įrengtą muziejų neregiams. Na, o batalione sakramentų priėmimo proga diakonas kariams organizavo šlovinimo vakarą–koncertą su Gabriele Gvazdikaite ir grupe.

Šių dienų Lietuvos kariuomenė tęsia tarpukario kariuomenės tradicijas ir rengdama karius siekia stiprinti ne tik jų kūną, bet ir dvasią. Inžinerijos batalione tam sudarytos puikios sąlygos: reguliariai vyksta kapeliono ir diakono paskaitos, organizuojamos diskusijos, visi norintieji geriau susipažinti su krikščionybės pagrindais ar praplėsti jos suvokimą kviečiami dalyvauti „Alfa“ kurso susitikimuose. 11 savaičių trunkantis kursas susideda iš paskaitų, skirtų tam tikram klausimui aptarti, ir po to einančių diskusijų. Jo metu kariai susitinka su įvairiais lektoriais, klausosi realia asmenine patirtimi grindžiamų liudijimų, kartu ieško atsakymų į esminius gyvenimo klausimus. Su spalio mėnesį Inžinerijos batalione prasidėjusio „Alfa“ kurso klausytojais savo išgyvenimais žengiant tikėjimo keliu dalijosi pastoriai Gediminas Kapustavičius, Gabrielius Lukošius, Artūras Puškovas, misionierius pamokslininkas Edis Goss, kunigai Aldonas Gudaitis ir Artūras Kazlauskas, Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys, taip pat vienas garsiausių Kauno policijos pareigūnų Dalius Mackela. Su pagrindinėmis krikščionybės tiesomis supažindino „Alfa“ kurso koordinatorius diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas, o vienu svarbiausių viso kurso akcentų tapo išvažiuojamasis Šventosios Dvasios savaitgalis, kuris jauniesiems inžinieriams vyko Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. Savaitgalio metu kariai turėjo galimybę pabūti bendrystėje ir kartu pasimelsti su Šv. Jono apaštalinėmis seserimis, pasisemti dvasinės ramybės bei atgaivos.
 
„Alfa“ kurso veikloje dalyvavę šauktiniai beveik vienbalsiai tvirtina, kad kurso paskaitos ne tik padėjo tinkamai pasirengti priimti Sakramentus, bet ir buvo naudingos bei įdomios, praplėtė akiratį, suteikė naujų žinių. Paklausus, ar rekomenduotų „Alfa“ kursą draugams, atsakymas buvo paprastas: „Žinoma, net ir netikintiems. Išbandyti, sužinoti kažką naujo visada naudinga. Net jei ir kursas nepatiks, tikrai nieko nepraras.“ 

XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje Didžiojoje Britanijoje pradėtas rengti „Alfa“ kursas šiuo metu vyksta 166 šalyse ir kasmet pritraukia vis daugiau klausytojų. Jis skirtas visiems: tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą, tiek abejojantiems krikščioniškomis tiesomis, tiek netikintiems. „Alfa“ kurso susitikimai padeda atsakyti į pagrindinius klausimus apie tikėjimą, geriau suvokti pačiam save, pažvelgti į pačią esmę. Ir nors dvasingumo procentas kariuomenėje kaip ir visuomenėje nėra itin aukštas, džiugu pažymėti, kad vis daugiau karių domisi dvasiniais dalykais, o „Alfa“ kursas ir yra kaip tik tai, kas padeda dvasiškai augti – jis nesuteikia atsakymų į visus klausimus, tačiau duoda gaires pačiam tų atsakymų ieškoti. 

Daugiau šventės nuotraukų
 
Teksto autorė vyr. eil. Žana Ruseckaitė

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS