Kauno NTI 50-metis

 


ĮGULOS BAŽNYČIOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTOS KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-PATAISOS NAMŲ 50-OSIOS VEIKLOS METINĖS

Šių metų rugsėjo 6 d. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai minėjo 50-ąsias savo veiklos metines. Šio gražaus jubiliejaus proga oficialus paminėjimas įvyko Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

Šventė pradėta  Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys, buvęs pataisos namų kapelionas kun. V. Birjotas, kun. V. Vaškelis, asistavo Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas. Dvasininkai nuoširdžia malda apkabino izoliatoriaus bendruomenę, prisiminė iškeliavusius į amžinybę, dėkojo Aukščiausiajam už visus, kurie savo širdies turtais prisideda prie suklydusių nepilnamečių ugdymo.

Po bendros maldos – įstaigos direktoriaus Vytauto Lamausko sveikinimo žodžiai. Parengtoje video medžiagoje apžvelgti įstaigos istorijos puslapiai – tai 50 metų atsakingo, kruopštaus, kupino ieškojimų, sėkmių ir nesėkmių darbo, atiduoto be galo prasmingam tikslui – sėkmingam suklydusių nepilnamečių ugdymui.

Šventiniame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Robertas Krikštaponis, Kalėjimų departamento direktoriaus patarėja Simona Banėnienė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Adaškevičienė, Kauno „Aitvaro“ mokyklos pedagogų kolektyvas, Šv. Šeimos vienuolyno sesuo Benedikta Aistė Cylikaitė, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros prokurorės Daiva Brudnienė ir Renata Oželienė, Labdaros ir paramos fondo Alfa-1 įkūrėjai ir vadovai Alma ir Jonas Baltrušaičiai, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros atstovai profesorius Rolandas Rimkūnas ir docentas Vaidas Naginionis bei kiti garbūs svečiai. Tai žmonės, kaip ir nemaža dalis kitų, deja, negalėjusių dalyvauti renginyje, kurie nuolat šalia, kurie padeda įstaigos kolektyvui jų veikloje bei palieka prasmingus būties ženklus nuteistųjų gyvenime.

Renginio pabaigoje už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir gerus darbo rezultatus padėkos raštais, pasižymėjimo ženklais ar vardinėmis dovanomis buvo apdovanoti įstaigos darbuotojai, o už glaudų bendradarbiavimą – įstaigos socialiniai partneriai bei rėmėjai. Šventinę nuotaiką renginyje padėjo sukurti Elektrėnų meno mokyklos smuiko mokytoja metodininkė Rima Gritienė ir jos mokinė, atlikusios muzikinius kūrinius. Dailės parodą pristatė Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės mokytoja metodininkė Valerija Medelinskienė.

Dėkojame visiems esamiems ir buvusiems darbuotojams, partneriams, rėmėjams, svečiams – visiems buvusiems kartu šiame 50 metų kelyje. Jų taurūs ir prasmingi darbai sudėti į įstaigos istorijos puslapius, nes jie, vedami pareigos, profesinio pašaukimo bei sąžinės, dalyvauja jos kūrime.

Kauno NTIPN ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius fotografas Liudvikas ŽIEMYS