Konferencija Liublianoje

2016 m. vasario 1–5 d. Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus dalyvavo 27-ojoje tarptautinėje kariuomenių vyriausiųjų kapelionų konferencijoje, kuri vyko Slovėnijos sostinėje Liublianoje. Šioje konferencijoje dalyvavo vyriausieji kapelionai iš 31 pasaulio šalies.

Konferencijos metu prelegentai, Italijos kariuomenės arkivyskupas Santo Marciano, Juodkalnijos gynybos patarėjas Damir Črnčec, JAV kariuomenės plk. ltn. Giani S. Martin, kalbėjo apie daugeliui Europos šalių aktualią pabėgėlių gelbėjimo, priėmimo ir integracijos krizę. Specialiai į šią konferenciją atvyko NATO pajėgų Europoje vadas Philip Breedlove, kuris iš savo, kaip vado, patirties paragino kapelionus palaikyti nuolatinį ryšį su savo vadais ir nuoširdžiai rūpintis karių dvasiniu ugdymu.

LK Ordinariato informacija