Kovo 11-oji Kauno įguloje

 

 

 

KAUNO ĮGULOS  KAPELIONATE PAMINĖTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO METINĖS

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriuo paskelbė visam pasauliui, kad Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuva, švęsdama  nepriklausomos valstybės šimtmetį, paminėjo 28-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines. Kauno įguloje šventė  pradėta 10 val. padėkos už tautos laisvę ir nepriklausomybę Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje. Bendrai maldai vadovavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys, asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas. Šv. Mišiose giedojo Šv. Šeimos jaunimo bendruomenės choras, vadovaujamas Kauno apskrities policijos kapeliono asistentės ses. F. Palaimaitės. Su bendruomenės mažaisiais liturgijoje užsiėmė vaikų sielovados vadovė J. Matonytė.

 

Bendroje maldoje dalyvavo: LK Kauno įgulos karinių vienetų vadai, Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, puskarininkiai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, jaunieji šauliukai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

 

 

Po Šv. Mišių Kauno Vytauto Didžiojo antrosios šaulių rinktinės jaunieji šauliukai ir šauliai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Po kapeliono palaiminimo, naujai prisiekusius šaulius pasveikino rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius. Lietuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai kapelioną pagerbė įteikdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio jubiliejinį medalį.

Po baigiamojo palaiminimo šventės dalyviai patraukė į Nepriklausomybės aikštę šalia Įgulos šventovės, kur startavo Juozo Vitkaus inžinerijos batalione ir kituose Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujančių karių bėgimo maratonas „Už laisvę“,  nusidriekęs per visą Laisvės alėją.

Po maratono tradiciškai Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pagerbtas žuvusiųjų už Tėvynės laisvę atminimas.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS