Krizmos Mišios 2018 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 12 d., Didžiojo trečiadienio rytą, Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje Lietuvos kariuomenės Apaštalinis administratorius Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas drauge su kariuomenės karo kapelionais aukojo Krizmos Mišias. Jų metu visi kartu atnaujino kunigystės šventimų dieną duotus pažadus. Šv. Mišių metu taip pat pašventinti aliejai, naudojami teikiant sakramentus. Šios ypatingos dienos skaitiniai ir liturgija tampriai susijusi su Išganymo slėpiniu su pačiu Jėzumi Kristumi.

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija