Latvijos KOP delegacija

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE LANKĖSI LATVIJOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ KARININKŲ DELEGACIJA

Gegužės 18 d. Kauno įgulos kapelionate apsilankė Latvijos Karinių oro pajėgų delegacija, lydima Latvijos Karinių oro pajėgų kapeliono kpt. Ruslan Markevič. Svečius pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys, Kauno įgulos psichologas kpt. M. Gricius, Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas. Kadangi Latvijos delegacijos sudėtyje buvo karo psichologė, Kauno įgulos psichologas M. Gricius turėjo galimybę su kolege pabendrauti ir užmegzti profesinius ryšius.

Kauno įgulos kapelionas svečiams papasakojo šventovės istoriją, pristatė Kauno įgulos kapelionato veiklą, aprodė bažnyčią. Svečiai turėjo galimybę išbandyti garsiąją XXI amžiaus katakombų instaliaciją.

Susitikimui atminti svečiams įteiktos dovanėlės.

Po susitikimo Įgulos bažnyčioje svečiai aplankė Kauno įgulos karininkų ramovę. Ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius pristatė rūmų istoriją, pravedė trumpą ekskursiją.

Susitikimas apvainikuotas vėlyva vakariene, kurios metu aptartas Latvijos Karinių oro pajėgų karių, tarnaujančių Lietuvos kariuomenės Oro erdvės stebėjimo kontrolės centre, sielovados vystymas.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS