Lietuvos kariuomenės 100-metis

 

 

 


KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTOS LIETUVOS KARIUOMENĖS 100-OSIOS ATKŪRIMO METINĖS

Lapkričio 23 d. Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys ir dirbantys iškilmingai paminėjo 100-ąsias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metines. Šventė tradiciškai prasidėjo Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje bei gėlių padėjimu prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai iššovė tris dedikacinius šūvius: žuvusiems dėl Lietuvos laisvės, kariuomenės kūrėjams savanoriams ir Lietuvos kariams.

Iš Karo muziejaus sodelio šventiškai nusiteikę kariai žygiavo Kauno miesto gatvėmis link arkikatedros bazilikos, kur buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę. Pakeliui kariai sustojo prie Istorinės Prezidentūros ir pagerbė Lietuvos Respublikos prezidentų atminimą. Visos žygiuotės metu praeiviai negailėjo kariams dėmesio – mojavo, šypsojosi, stebėjo pro Kauno centre ir senamiestyje įsikūrusių įstaigų langus, filmavo ir fotografavo mobiliaisiais telefonais.

Atžygiavus prie Kauno arkikatedros žygiuotėje dalyvavę: karininkai, puskarininkiai, kariai, savanoriai, šauliai, partizanai, šeimų nariai susibūrė bendrai maldai. Šv. Mišias už Lietuvos kariuomenėje tarnaujančius, ją kūrusius, žuvusius už Tėvynės laisvę aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius, Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, asistavo Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.

Pagrindinis Lietuvos kariuomenės 100-ųjų atkūrimo metinių renginys vyko šalia Kauno pilies prie Laisvės kario paminklo. Jis prasidėjo iškilminga rikiuote, kurioje dalyvavo Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Lietuvos kariuomenės mokyklos, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės, Karo medicinos tarnybos, Oro gynybos bataliono padaliniai, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos nariai, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai. Rikiuotei vadovavo Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. Ramūnas Jurskis. Karius ir renginio svečius sveikino Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos pareigas, plk. Dainius Guzas, Kauno miesto mero pavaduotojas Simonas Kairys, Lietuvos partizanas, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierius Juozas Jakavonis-Tigras.

Išskirtiniu šventės akcentu tapo LK Oro gynybos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių priesaika. Prisiekusius karius palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys

Parodomąjį šuolį su parašiutu dovanojo Lietuvos kariuomenės mokyklos Parašiutinio rengimo centro instruktorius vyr. srž. Žydrūnas Mituzas, sveikinimo skrydžius atliko Karinių oro pajėgų lėktuvai. Kauno pilies prieigose taip pat vyko ginkluotės ir technikos paroda, karių parodomosios programos, Inžinerijos bataliono K-9 grandies kinologų pasirodymas. Kauniečiai ir miesto svečiai turėjo išskirtinę progą pabendrauti su visų Kauno įgulos vienetų kariais, susipažinti su jų darbo specifika, turima ginkluote bei įranga, įsiamžinti su karo istorijos klubų kariais, dėvinčiais rekonstruotus istorinius šarvus ir uniformas. Renginį vainikavo šventinis koncertas, kuriame šalia scenos grando Povilo Meškėlos, grupės „Baltasis kiras“ debiutavo ir Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių grupė „Koncertina“, susilaukusi šilto publikos palaikymo.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS ir Rimantas Liudvikas ŽIEMYS