Lietuvos kariuomenės diena

Kariuomenės dienos šventė prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos kariuomenę šv. Ignoto bažnyčioje.  Šv. Mišioms patarnavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, giedojo Akademijos choras „Kariūnas“, grojo Lietuvos kariuomenės orkestras. Šias šv. Mišias transliavo Lietuvos televizija.

Gausiai susirinkusiems kariams ir karininkams, Krašto apsaugos sistemos darbuotojams ir visai kariuomenės bažnyčios bendruomenei vyskupas Gintaras Grušas savo homilijoje kalbėjo apie dvi Tėvynes, kurioms pakvietus, kiekvienas turime atsiliepti asmeniškai – tai Tėvynė Lietuva, kurioje gyvename, ir mūsų Dangiškoji Tėvynė, kuriai esame gimę, kad Tėvynės meilė ir Dievo meilė turi degti kiekvieno mūsų širdyje...“ Plačiau

Lietuvos kariuomenės diena minima nuo 1918 m. lapkričio 23 dienos, kai tuometinis šalies ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą Nr.1, kuriuo buvo pradėtos formuoti šalies reguliariosios pajėgos. Ši data yra laikoma oficialia Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos informacija