Lietuvos kariuomenės kapelionų rekolekcijos

2012 m. spalio 15-19 d. Lietuvos kariuomenės kapelionai dalyvavo rekolekcijose Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijoms vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvai – arkivyskupas Luigi Bonazzi. Tai buvo ne vien tik pirmasis kapelionų susitikimas su apaštaliniu nuncijumi, bet ir galimybė, susipažinus su jo asmenine kunigystės patirtimi, iš naujo pažvelgti ir į savo dvasinį bei kunigišką gyvenimą.

Rekolekcijų metu, 2012 m. spalio 18 d., šv. Ignoto bažnyčioje aukojo šv. Mišias už karius išvykstančius į Afganistaną ir šv. Mišių pabaigoje, tęsdami gražią tradiciją, kiekvieną karį palaimino.

Po šv. Mišių kapelionai turėjo galimybę dalyvauti iškilmingoje ceremonijoje, išleidžiant į tarptautinę misiją Afganistane išvykstančios Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės šešioliktosios Lietuvos karių pamainos (PAG-16) karius.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos informacija