LPM mokslo baigimo pažymėjimų įteikimas

ĮTEIKTI PAŽYMĖJIMAI MOKSLUS BAIGUSIEMS LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS KURSANTAMS

Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) bendruomenei šiandien ypatinga diena – ramybės, susikaupimo ir tikėjimo kupinoje aplinkoje, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vyko įvadinių mokymo kursų kursantų pažymėjimų įteikimo ceremonija. Tris mėnesius trukusius mokslus baigė ir nuo šiol į policijos gretas įsilies 16 LPM kursantų. Šie kursantai mokytis LPM pradėjo vasario mėnesį. Pagal įvadinių mokymo kursų programą mokėsi tik tie jaunuoliai, kurie turi aukštąjį universitetinį / neuniversitetinį teisinį išsilavinimą. Baigę mokslus kursantai įsilies ir papildys policijos gretas veiklos padaliniuose.

Prieš prasidedant oficialiai šventės ceremonijai – pažymėjimų įteikimui, bažnyčioje Kauno policijos kapelionas kun. Tomas Karklys aukojo šventas Mišias. Kunigas, kreipdamasis į kursantus, linkėjo jiems būti autoritetais. „O kas gi yra autoritetas? Tai pavyzdys. Jėzus mus moko būti žmonėmis kupinais žmogiškumo. Tad kasdien eidami į darbą, bendraudami su žmonėmis būkite žmogiški, stenkitės visada laikytis teisingumo principų. Vertybės ir idealai yra mūsų santykių pagrindas, tad skirkime daugiau laiko savo širdies ir sielos pasauliui“, – sakė T. Karklys. Kursantams jis linkėjo, kad apie jų autoritetą kalbėtų jų vidus, poelgiai, vertybės, taip pat linkėjo Dievo palaimos, ištvermės, išminties ir sėkmės.

Pasibaigus Mišioms, kapelionas palaimino kursantus ir visus šventės dalyvius, po to  prasidėjo pažymėjimų įteikimo ceremonija. LPM kursantų mokslų baigimo šventėje dalyvavo ir jiems pažymėjimus įteikė Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas bei LPM viršininkas Algirdas Kaminskas. Atsiimdami diplomus kursantai ryžtingai ir drąsiai, girdint LPM vadovybei, dėstytojams, jų artimiesiems, tarė „Tėvynės labui“. Šie žodžiai juos lydės visos tarnybos metu, nes tapę policijos pareigūnais jie tarnaus savo tėvynei ir jos žmonėms.

Generalinis komisaras sveikindamas kursantus priminė, kad policijos pareigūnas – ne profesija, o gyvenimo būdas. „Nuo šiol Jūs būsite žemiškieji angelai sargai. Jūsų gyvenimas taps kitoks. Kiekvieną dieną prisiminkite, kad viso kelio metu link tarnybos jus lydėjo ir palaikė artimieji, šeima, todėl labai norėčiau padėkoti jūsų artimiesiems. Jų paramos jums reikės ir ateityje“, – kalbėjo L. Pernavas. Policijos generalinis komisaras pabrėžė, kad tarnybos metu bus tokių sunkių situacijų, kuomet nežinosite, kaip elgtis, kokį sprendimą priimti, todėl patarė visada vadovautis trimis paprastais žodžiais: Ginti. Saugoti. Padėti. „Visada prisiminkite šiuos žodžius. Ir jeigu baigę tarnybą galėsite atsakyti sau, kad aš kažkam padėjau, apsaugojau, ar apgyniau – jūsų priimti sprendimai bus teisingi. Būkite patys geriausi ir sėkmingos tarnybos“, – linkėjo policijos generalinis komisaras.

LPM viršininkas A. Kaminskas taip pat pasveikino kursantus bei pasidžiaugė, kad mokslų metu jie uoliai ir nuoširdžiai mokėsi, o puikūs ir geri egzaminų įvertinimai tai tik įrodo. „Jau netrukus jūsų lauks tarnyba, kuri ne visada būna lengva ir paprasta. Jeigu ko nežinosite – klauskite, nebūkite abejingi ir nebijokite klysti. Aš tikiu, kad sėkmė lydi tuos, kurie sąžiningai ir teisingai dirba. Tad to ir norėčiau jums palinkėti“, – sveikino LPM viršininkas.

Pasibaigus šventei kursantus apsupo jų artimieji, draugai, netrūko sveikinimų, gėlių, dovanų ir šiltų apsikabinimų.

Lietuvos policijos mokyklos informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS