Malda už krikščionių vienybę


Sausio  18 - 25 d.  Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. 

2017 m. Ekumeninių pamaldų tema 

„Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14–20)

Savaitės pristatymas, pamaldų tvarka, meditacijos kiekvienai dienai ir t.t.:
http://katalikai.lt/files/File/renginiai/2017/2017-ekumenines-savaites-medziaga.doc  

Ekumeninių pamaldų tvarkaraštis Lietuvos krikščionių bažnyčiose (pildoma):
http://www.katalikai.lt/index.php?id=7&nid=15435