Maltos karių piligrimų vizitas

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTOS KARIUOMENĖS KAPELIONO IR JO VADOVAUJAMOS PILIGRIMŲ KARIŲ GRUPĖS VIZITAS KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE 

2012 m. rudenį Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos narių grupė, kurią sudaro Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys karininkai ir statutinėse struktūrose dirbantys pareigūnai, vadovaujama kun. Artūro Kazlausko, vyko į piligriminę kelionę į Maltą. Organizuoti piligrimystę Maltoje padėjo ir piligrimais kelionėje rūpinosi Maltos kariuomenės kapelionas kun. Joe M. Meli. Tuomet užsimezgė draugiški santykiai tarp Kauno įgulos ir Maltos kariuomenės kapelionatų. Parodę gražų pavyzdį ir pasidalinę puikia idėja organizuoti kariams piligrimines keliones, Kauno įgulos piligrimai pakvietė Maltos kariuomenės kapelioną su karių grupe atvykti į Lietuvą.

Atsiliepiant į šį kvietimą, 2013 metų rugsėjo mėnesio 8-15 dienomis Kauno įgulos kapelionate viešėjo Maltos karių piligrimų grupė, vadovaujama Maltos kariuomenės kapeliono kun. Joe M. Meli. Piligrimus iš Maltos pasitiko ir vizito programa Lietuvoje rūpinosi Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys.

Rugsėjo 9 d., pirmadienis

Rugsėjo 9-ąją - pirmą vizito dieną -  piligrimams buvo pristatyta Kauno įgula. Ryte, viešint Karinių oro pajėgų štabe, svečius trumpam priėmė ir pasveikino Karinių oro pajėgų vadas, Kauno įgulos vadas gen. mjr. Edvardas Mažeikis. Po šio susitikimo, lydimi ats. kpt. Gintauto Deksnio, piligrimai atvyko į Įgulos bažnyčią. Svečius pasitiko ir šventovę pristatė bažnyčios rektorius-Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys. Bažnyčios rūsyje įrengtoje klasėje įvyko susitikimas su Įgulos bažnyčios pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos nariais. Susitikimo metu buvo pristatytas Kauno įgulos kapelionatas. Tarybos nariai papasakojo, kaip vystoma sielovadinė veikla Kauno įgulos kariniuose vienetuose, Kauno apskrities Policijoje ir Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.  Svečiai pasidalino
savo patirtimi. Po susitikimo Kauno įgulos kapelionas pakvietė visus dalyvauti Šv. Mišiose ir, minint savižudybių prevencijos dieną,  bendroje maldoje prisiminti visus, kurie, palaužti dvasinių sielos kančių, pasitraukė iš gyvenimo. Bendroje maldoje dalyvavo Kauno įgulos karinių vienetų vadai, kariai, mirusiųjų artimieji. Prieš Šv. Mišias apie savižudybių prevenciją kariuomenėje trumpą įžangos žodį tarė LK Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos Karo psichologijos skyriaus viršininkė kpt. Ramutė Vaičaitienė. Po Šv. Mišių bažnyčios rūsyje įrengtoje salėje svečiai susitiko su Kauno įgulos karinių vienetų vadais.

 

Po pietų pažintis su Kauno įgula pratęsta Juozo Vitkaus inžinerijos batalione. Čia svečius pasitiko ir svečiams karinį vienetą pristatė bataliono štabo viršininkas mjr. Ramūnas Jurskis ir S5 skyriaus viršininkas  kpt. Irmantas Genevičius. Kariams piligrimams buvo pristatyta Lietuvos karo inžinerijos istorija, pravesta ekskursija batalione,  pademonstruota bataliono turima įranga ir technika. Padarius bendrą nuotrauką ir apsikeitus suvenyrais, svečiai išvyko į Kauno įgulos karininkų ramovę. Ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius ir viešųjų ryšių vyr. specialistas Rimantas Žukas pasitiko svečius, papasakojo Ramovės istoriją, pravedė ekskursiją. Taip buvo užbaigta pirmoji piligrimų iš Maltos vizito diena.

 

Rugsėjo 10 d., antradienis

Antroji piligrimų iš Maltos vizito diena prasidėjo piligrimine kelione į Šiluvą. Svečius lydėjo Įgulos bažnyčios pastoracinės tarybos nariai: vyr. srž. Ingrida Karalavičienė KKC ir vyr. eil. Tomas Bezubovas KP. Kasmet rugsėjo pradžioje šiame mažame vidurio Lietuvos miestelyje, garsėjančiame 1608 m. Švč. M. Marijos apsireiškimu, vyksta garsieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, dar kitaip vadinami - Šilinėmis. Šiemet atlaidų programoje rugsėjo 10-oji diena buvo skirta maldai už Lietuvos kariuomenę. Maltos kariuomenės kapelionas kun. Joe M. Meli ir jo vadovaujama karių piligrimų grupė buvo pakviesti ir mielai sutiko dalyvauti bendroje maldoje už kariuomenę.

Atvykus į Šiluvą, svečius piligrimus pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys ir kun. Artūras Kazlauskas. Pasakodamas Šiluvos istoriją, kapelionas pakvietė aplankyti Šiluvos Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčią ir Šiluvos baziliką. Po trumpos ekskursijos Maltos kariuomenės kapelionas kun. Joe M. Meli buvo pristatytas Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštaliniam administratoriui arkivyskupui Gintarui Grušui, Lietuvos kariuomenės vyriausiajam kapelionui plk. ltn. Rimui Venckui, Lietuvos kariuomenės vadovybei. Iškilmingai pražygiavus Lietuvos kariuomenės kariams, svečiai pakviesti dalyvauti Šv. Mišiose. Maltos kariuomenės kapelionas kartu su svečiais iš Vokietijos kariuomenės Ordinariato šventė Šv. Mišias, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas. Po Šv. Mišių Kauno arkivyskupas metropolitas piligrimus iš Maltos pakvietė papietauti. Antrąją piligrimystės dieną svečiai užbaigė kelione į Kauną, pakeliui aplankant Tytuvėnų vienuolyną ir bažnyčią.

 

 

Rugsėjo 11 d., trečiadienis

Trečioji piligrimų vizito diena buvo skirta susipažinti su laikinąja Lietuvos sostine - Kaunu. Svečius lydėjo Įgulos bažnyčios pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos narė v. t. mjr. Jovita Lapėnaitė Kauno APGV.

Papusryčiavę svečiai aplankė Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklą. Svečius pasitiko ir mokyklą pristatė l. e. p. Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas mjr. Algis Ramanauskas ir S5 skyriaus viršininkė kpt. Inga Klenauskienė. Po pristatymo svečiams suorganizuota trumpa ekskursija. Piligrimai apžiūrėjo mokyklos teritorijoje esančius istorinės Kauno tvirtovės įtvirtinimus, šaudyklą. Padarius bendrą nuotrauką ir apsikeitus atminimo dovanėlėmis, svečiai išvyko į Lietuvos aviacijos muziejų.

Po pietų svečiai lankėsi Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kuriame piligrimams iš Maltos buvo pristatyta puikiai įrengta muziejaus ekspozicija, atskleidžianti turtingą Lietuvos praeitį ir karybos istoriją. Aplankius karo muziejų, svečiams pasiūlyta pakilti funikulieriumi į Žaliakalnyje esančią, tautos nepriklausomybės simboliu tapusią – Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Piligrimus su šventovės istorija supažindino ir ekskursiją pravedė Kauno įgulos kapelionas.

Rugsėjo 12 d., ketvirtadienis

Ketvirtąją piligrimystės dieną svečiai, lydimi Kauno įgulos kapeliono kpt. Tomo Karklio ir kapelionato referentės Jūratės Matonytės, anksti ryte išvyko į Vilnių. Sostinėje piligrimai pirmiausiai aplankė Lietuvos kariuomenės Ordinariatą. Svečius pasitiko, Ordinariatą ir Šv. Ignoto bažnyčią pristatė vyriausias Lietuvos kariuomenės kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus. Vėliau kapelionai aukojo Šv. Mišias. Po vizito LKO svečiai Vilniuje aplankė Vilniaus Katedrą, Valdovų rūmus, liftu pakilo į Gedimino kalną.

Po pietų piligrimai aplankė Trakus. Čia pristatytas istorijos muziejus, Trakų pilis. Vakarienės metu svečiai turėjo galimybę paragauti tradicinį karaimų patiekalą - kibinus.

Rugsėjo 13 d., penktadienis

Penktąją piligrimystės dieną svečiai, lydimi Kauno įgulos kapeliono ir bažnyčios pastoracinės tarybos narės Editos Urbonavičienės, aplankė Kauno kunigų seminariją. Kapelionas papasakojo piligrimams Seminarijos istoriją, pravedė trumpa ekskursiją po Švč. Trejybės bažnyčią ir centrinius seminarijos rūmus. Po to piligrimai išvyko į Pažaislio vienuolyną, kuriame seserys Kazimierietės priėmė svečius, pravedė ekskursiją, o Maltos kariuomenės kapelionas turėjo galimybę aukoti Šv. Mišias prie stebuklingojo Švč. M. Marijos paveikslo.

Taip prabėgo piligrimystės savaitė svečiams iš Maltos kariuomenės.

Kauno įgulos kapelionas kpt. Tomas Karklys nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie maltiečių piligrimystės Lietuvoje suorganizavimo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai: Lionius CHARDINAS, Rimantas ŽIEMYS, Irmantas GENEVIČIUS, Laisvūnas VIZBARAS, Artūras UŽGALIS