Mirė arkiv. Gintaro Grušo tėtis

2017 m. rugpjūčio 12 d. mirė Pranas Andrius Grušas (g. 1918 m. liepos 27 d.), arkivyskupo Gintaro Grušo ir Mildos Čižiūnienės tėvelis. Artimieji prašo malda lydėti pas Viešpatį iškeliavusį Praną.

Atsisveikinti su a. a. Pranu Grušu bus galima rugpjūčio 16 d., trečiadienį, nuo 12 iki 21 val. ir rugpjūčio 17 d., ketvirtadienį, nuo 9 iki 12 val. Vilniaus vyskupų namuose (Šventaragio g. 4, Vilnius). Trečiadienį 17.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už mirusįjį.

Velionio kūnas išlydimas ketvirtadienį 12 val. į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų g. 327) bažnyčią, kur 13 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Amžinojo poilsio velionis atguls Verkių kapinėse, šalia šią vasarą iškeliavusios žmonos Marytės.


Artimieji prašo vietoje gėlių aukoti paramos ir labdaros fondui „Ateitininkų Fondas“.