MRU VSA Mokslo metų pradžia

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOS BENDRUOMENĖ BENDRA MALDA PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS

Rugsėjo 4 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos bendruomenė pradėjo naujus mokslo metus. Akademijos aktų salėje įvyko mokslo metų atidarymo šventė. Po iškilmingosios dalies bendruomenė 12 val. susirinko į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią bendrai maldai. Prieš Šv. Mišias pravesta katechezė, pirmakursiams pristatyta sielovadinė sistema, kuria jie galės naudotis mokydamiesi akademijoje.

Šv. Mišiose dalyvavo MRU Viešojo saugumo akademijos dekanas dr. S. Greičius,  dėstytojai, studentai, bendruomenė. Šv. Mišias aukojo kapelionas kun. T. Karklys ir kun. V. Vaškelis.

Komentuodamas Šventąjį Raštą ir sveikindamas akademijos studentus, ypač pirmakursius, kapelionas linkėjo nebijoti į savo sielos pasaulį įsileisti dvasinių vertybių, kurios skleidžiasi  žmogiškumu ir bendryste, kuriant gražesnį pasaulį, padeda bręsti pasirinkto pašaukimo kelyje bei įprasminti savo gyvenimą.

Per vienybės pokylį, sustoję į didelį ratą ir sukalbėję „Tėve mūsų“ maldą, visi bendruomenės nariai linkėjo vieni kitiems taikos ir ramybės širdyje ir gyvenime.

Po Šv. Mišių bendruomenė sustojo bendrai nuotraukai.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS