NPPKT karių įkrikščioninimo šventė

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS IR VYTENIO BENDROSIOS PARAMOS LOGISTIKOS BATALIONŲ NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAI KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE ŠVENTĖ ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTUS

Užbaigę Kauno įgulos kapelionato diakano vyr. srž. Audriaus Jesinsko organizuotą ALFA kursą, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (toliau - NPPKT) kariai ir Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono  nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (toliau - NPPKT) kariai, lydimi Marijampolės įgulos kapelionato kapeliono mjr. Edvardo Baniulio sausio 31 dieną atvyko į Kauno įgulos bažnyčią švęsti įkrikščioninimo sakramentų.

Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas mjr. Edvardas Baniulis ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys. Kartu meldėsi ir įkrikščioninimo sakramentus šventė: Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. Ramūnas Jurskis, štabo viršininkas mjr. Elvinas Serva, karininkai, puskarininkiai ir Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono bei Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono NPPKT kariai.

Po Žodžio liturgijos ir ganytojo dvasiškai sustiprinančio žodžio grupelei karių buvo suteiktas Krikšto sakramentas, didelė grupė NPPKT karių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, o Vienybės pokylio – Komunijos metu keletas karių priėmė Pirmąją Šv. Komuniją.

Po šv. Mišių arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pasveikino karius, įteikė sakramentų priėmimo pažymėjimus bei atminimo dovanėles šiai ypatingai dienai prisiminti.

Vėliau Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys pakvietė karius apsilankyti Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios požemyje įkurtoje aklųjų instaliacijoje. 
„Inžinieriau, nesigailėk prakaito, brolių gyvybę saugai!"

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS