NPPKT karių Alfa savaitgalis

 

 

 

 

ALFA KURSO SAVAITGALIS JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NPPKT KARIAMS

Nuo praėjusių metų spalio mėnesio Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas veda Alfa kursą Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono NPPKT kariams. Kursą lanko apie 30 karių.

Svarbi kurso dalis yra Šventosios Dvasios savaitgalis, kuris šį kartą vyko sausio 5-7 d. Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. Karius maloniai ir svetingai priėmė Šv. Jono apaštalinės seserys.

Vienuolyne kariai klausėsi mokymų, atliko užduotis, leido laiką bendrystėje ir maldoje su Viešpačiu. Turiningiausia diena buvo šeštadienis, apvainikuotas šv. Mišiomis.

Po sekmadienio šv. Mišių su vietine bendruomene kariai į batalioną sugrįžo pakilios nuotaikos, pilni  gerų įspūdžių.

Teksto autorius vyr. srž. Audrius JESINSKAS

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS