NPPKT karių baigiamosios pratybos

INŽINERIJOS BATALIONO ŠAUKTINIAMS KARIAMS PRASIDĖJO BAIGIAMASIS TARNYBOS EGZAMINAS

Gegužės 5 d. ryte prasidėjo paskutinės Inžinerijos bataliono IV-osios NPPKT karių laidos lauko taktikos pratybos, kurių tikslas - įvertinti šauktinių karių pasirengimą vykdyti inžinerines užduotis. Šios pratybos - tai tarsi baigiamasis egzaminas abiturientams. Per trumpą laiką jaunuoliai turėjo parodyti, ko išmoko per beveik devynis mėnesius tarnybos, bei sau ir vadams įrodyti, kad gegužės 24 d. parengtąjį Lietuvos kariuomenės rezervą papildys gerai pasiruošę ginklu ginti Tėvynę kariai. Jų metu buvo vertinamas NPPKT karių pasirengimas įrengti ir naikinti kliūtis, vykdyti inžinerinę žvalgybą, įrengti minų laukus, sprogdinti tiltus, veikti patekus į pasalą ar netiesioginę priešo ugnį, evakuoti ir prižiūrėti sužeistuosius... 

Vakare pratybų poligone įvyko rikiuotė, kurios metu bataliono vadas plk. ltn. Ramūnas Jurskis suteikė NPPKT kariams aukštesnius karinius laipsnius, po to  Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys su palaikymo grupe už pratybų dalyvius, o ypatingai už visas karių mamytes (Motinos dienos proga) aukojo Šv. Mišias. Joms asistavo pratybų aktyvioje fazėje dalyvavęs diakonas vyr. srž.  Audrius Jesinskas. O visai netrukus prasidėjo ir aktyvioji pratybų fazė, kuri vyko artimiausias keturias dienas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu. Pratybų metu Inžinerijos bataliono šauktiniai, vykdydami inžinerinės paramos užduotis pėstininkams, taip pat rėmė Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, kuris pradėjo savo 1 bataliono kovinės grupės padalinių integravimo pratybas, karius. 

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS