NPPKT karių išvyka į Kryžių kalną

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NPPKT KARIŲ PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į KRYŽIŲ KALNĄ

Tiksint paskutinėms šauktinių karių tarnybos laiko minutėms,  jaunieji Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono inžinieriai turėjo unikalią galimybę visi kartu apsilankyti Kryžių kalne, aplankyti Žemaitijoje įsikūrusius muziejus bei dislokuotus karinius dalinius. Tai paskutinė šio šaukimo karių kultūrinė išvyka už bataliono ribų, nes gegužės 25 d.  jie buvo išleisti į atsargą ir grįžo į civilį gyvenimą.

Gegužės 21 d. ryte 2 inžinerijos kuopa išvyko į Šaltojo karo muziejų, įsikūrusį Žemaitijos nacionaliniame parke. Muziejus įrengtas buvusiame Sovietų sąjungos balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse. Tokio tipo raketinis kompleksas yra išlikęs tik Ukrainoje, Amerikoje bei Lietuvoje. Iš Šaltojo karo muziejaus kariai vyko į Karines jūrų pajėgas, kur susipažino su šių pajėgų specifika, apžiūrėjo uoste prisišvartavusius priešmininius ir patrulinius Lietuvos karinius laivus. Turiningai praleidę dieną kariai pernakvojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione ir jau kitą rytą išvyko į Šiaulių katedrą. Šiauliuose prie 2 inžinerijos kuopos karių prisijungė Bendrosios inžinerijos kuopos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir visi kartu dalyvavo Kauno įgulos kapeliono mjr. Tomo Karklio aukojamose šv. Mišiose. Kariai meldėsi už tarnaujančius karius, jų artimuosius ir tuos, kurių jau nėra tarp mūsų. Šv. Mišių pabaigoje kapelionas palaimino kryžių, kurį kariai vėliau nuvežė į Kryžių kalną.

Jo papėdėje mjr. Tomas Karklys papasakojo šios šventos vietos istoriją, priminė dalykus, kurie daugeliui jaunosios kartos žmonių yra pamiršti ar visiškai nežinomi. Po prasmingų ir susimąstyti verčiančių žodžių bataliono kariai pastatė katedroje palaimintą kryžių ir įsiamžino bendroje nuotraukoje. Statyti kryžius šventoje vietoje yra graži lietuvių tradicija. Pasivaikščiojus po Kryžių kalną, galima rasti ne tik Lietuvos kariuomenės ir jos dalinių, bet ir NATO partnerių statytų kryžių. 

Vėliau kariai vyko į Radviliškį, į Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalioną. Jaunieji karo inžinieriai čia buvo supažindinti su bataliono struktūra, ginkluote bei tradicijomis, galėjo praktiškai išbandyti oro gynybai skirtos ginkluotės treniruoklius.

Panašios išvykos Inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams buvo organizuojamos kiekvieną mėnesį visos, 9 mėnesius trukusios, tarnybos metu. Kariai aplankė ne vieną Lietuvos muziejų, dalyvavo kultūriniuose renginiuose, sporto varžybose ir turėjo galimybę prisiliesti prie tautos istorijos.

„Inžinieriau, nesigailėk prakaito, brolių gyvybę saugai!"

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS