Padėka policijai ir VST

 

 

BAŽNYČIOS PADĖKA POLICIJAI IR VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBAI UŽ TARNYSTĘ POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITO LIETUVOJE METU

Rugsėjo 26 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kartu su Lietuvos policijos kapelionu Algirdu Toliatu ir Kauno policijos kapelionu Tomu Karkliu aukojo šv. Mišias už žuvusius policijos ir Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnus ir policijos sistemos darbuotojus.  Pagerbti ir prisiminti visus kolegas, tarnavusius Tėvynės labui, tačiau jau išėjusius į amžinybę, susirinko gausus būrys Kauno apskrities policijos ir Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnų.

Po šv. Mišių Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas dėkojo pareigūnams už popiežiaus vizito metu atliktą tarnybą, tą savaitgalį tapusią iššūkiu, kurį pareigūnai puikiai įveikė. „Daugelis jūsų dirbote, neturėjote galimybės išklausyti popiežiaus žodžių, jo pamatyti, tačiau jūs savo puikiu darbu suteikėte daug džiaugsmo gyventojams, kurie jūsų darbą tikrai pastebėjo, įvertino ir jumis džiaugėsi. Jūs kasdien atliekate savo pareigą žmonėms, tačiau ne visuomet sulaukiate padėkos, todėl šiandien reiškiame visiems Kauno apskrities pareigūnams padėką už viską, ką darote vardan visuomenės“, – sakė arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Kauno apskrities pareigūnams už indėlį, įdėtą kuriant šventę gyventojams ir visiems tikintiesiems, atvykusiems į susitikimą su popiežiumi, nuoširdžiai padėkojo ir sėkmės tolimesnėje tarnyboje linkėjo kapelionas Tomas Karklys.

„Jūs esate visi tarsi vienas kumštis. Būkite ugnis, kuri uždega greta esančius ir dalinasi ta šiluma ir gerumu. Ačiū jums už tai, ką kasdien darote, ne vardan tikėjimo, vardan kitų“, – susirinkusiems pareigūnams sakė Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas.

Kauno AVPK Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Justina KAZRAGYTĖ                                              

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS