Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai






Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE

2020 m. liepos 5–12 d.

Viską matuoti Evangelijos mastu
(Pal. J. Matulaitis)

https://marijampolesbazilika.lt/index.php?id=6