Palijus - iš Šventojo Tėvo Pranciškaus rankų

2013 m. birželio 29-ąją , šv. Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, palijaus juostą, simbolizuojančią arkivyskupų metropolitų jurisdikciją ir jų pavaldumą Romos Vyskupui,  iš Šventojo Tėvo Pranciškaus rankų Vatikano bazilikoje vykusioje iškilmėje priėmė iš viso 34 arkivyskupai metropolitai, tarp jų – naujasis Vilniaus ganytojas, arkivyskupas Gintaras Grušas, o Vietnamo Bažnyčios ganytojui, arkivyskupui François Xavier Lê Văn Hông, negalėjusiam atvykti į Romą, palijus  bus įteiktas jo arkivyskupijos Nekalčiausiosios Marijos Širdies katedroje, Hujė mieste, vidurio Vietname, skelbia Vatikano radijas.

Vatikano radijo internetinėje svetainėje, video naujienų skiltyje, pasirinkus lietuvių kalbą, galima rasti  šv. Petro ir Pauliaus iškilmės įrašą (Št. 6.29.2013) įgarsintą lietuviškai.

 

Palijus yra nešiojamas ant pečių. Tai vilnonė juosta, apjuosianti pečius su dviem galais, prisiliečiančiais vienas prie krūtinės, kitas už nugaros. Į baltos juostos galus įsiūti iš viso šeši juodi kryžiai simbolizuoja Kristaus žaizdas. Į palijų įsegamos trys sagtys simbolizuoja Nukryžiuotojo vinis. Nėra tikslių žinių apie palijaus nešiojimo tradiciją. Tačiau žinoma, kad jau IV amžiuje Romos vyskupas naudodavo palijų. Manoma, kad palijus galėjo būti imperatoriška insignija iš antikos Romos laikų, kurią paskui perėmė vyskupai. Vėliau iš Romos palijai buvo įteikiami metropolitams, ypač Grigaliaus VII laikais, netrukus po 1000 metų, kuomet atsirado reikalas kontroliuoti vyskupų išrinkimą. Nuo tada metropolitai atvykdavo į Romą atsiimti palijų. Dar vėliau įsigaliojo paprotys palijų skirti ne metropolitams, kaip garbės insigniją. Pauliaus VI reforma praėjusio šimtmečio septintajame dešimtmetyje nustatė, kad palijus priklauso vien tik metropolitams ir yra įteikiamas būtent birželio 29-ąją, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje, paryškinant palijų dėvinčio metropolito ryšį su Apaštalų Sostu.

Nuotrauka: Franco Origlia