Pasaulio jaunimo dienose

Daugelio jaunų katalikų mintys šiomis dienomis nukreiptos į Krokuvą, į pasaulinį jaunimo sambūrį šv. Jono Pauliaus II, kuris pradėjo Pasaulio jaunimo dieną (PJD), gimtinę ir vyskupiją, į vyksiančius jaunimo susitikimus su popiežiumi Pranciškumi. Dalyvauti 31-osios PJD renginiuose Lenkijoje bus nedaugelio išrinktųjų privilegija, tačiau PJD dvasia gyva ir tarp daugelio negalėsiančių dalyvauti.


31-ųjų Pasaulio jaunimo dienų  Krokuvoje tema –  „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7).

Šv. Tėvas Pranciškus išrinko penktąjį iš aštuonių palaiminimų, kurį Jėzus sakė kalno pamoksle prie Galilėjos ežero krantų tam, kad pabrėžtų palaiminimų, kurie yra Jėzaus Kristaus Mokymo šerdis, svarbą. Savo pirmajame pamoksle Jėzus išskiria  aštuonias žmogaus savybes, vedančias link Dangaus karalystės.

Pasaulio jaunimo dienų vieta veda mus į gailestingumo lopšį – Krokuvos Lagiewniki rajoną, iš kurio Jėzaus apreiškimas sesei Faustinai spindi visam pasauliui. Krokuva yra plačiai žinomas Dievo gailestingumo centras  ir piligrimai, atvykę į Lenkiją, galės aplankyti šv. Faustinos bei šv. Jono Pauliaus II centrus.

Penktojo palaiminimo turinys apibendrina du pirmuosius Popiežiaus Pranciškaus pontifikavimo metus, per kuriuos popiežius stengėsi pabrėžti Bažnyčios, kaip Dievo meilės ir gailestingumo žmonėms, būtinybę.

Susitikęs su jaunimu iš Argentinos, Rio mieste, Popiežius Pranciškus kalbėjo: „ Skaitykite palaiminimus, jie jums padės.‘‘ Mūsų užduotis yra iš naujo perskaityti palaiminimų žinią. Nuo susitikimo Rio iki Krokuvos, kiekvieniems metams Popiežius paruošė po vieną iš aštuonių  palaiminimų. Juos galime skaityti ir aptarti pasiruošimų grupelėse. Jono Pauliaus II – Pasaulio jaunimo dienų įkūrėjo – raginimas susieti temą su vieta jo gimtinėje išsipildo su kaupu.

Trečiadienį, liepos 20 d., Lenkijos vyskupijose prasidėjo pirmieji Pasaulio jaunimo dienų renginiai.

Čenstakavos Dievo Motinos šventovėje liepos 20 d. prasidėjo ir tradicinis įvadinis Pasaulio jaunimo dienų renginys – jaunimo forumas „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“. Jame dalyvavo apie 8 tūkst. jaunų žmonių iš viso pasaulio.

Prieš keliaudamas į Krokuvą, jaunimas lankė vietines vyskupijas, susipažino su jaunimo dienas surengusia šalimi, jos tikėjimo tradicija ir kultūra, bendravo ir meldėsi su lenkų jaunimu, susipažino su jų gyvenimu.

Šie susitikimai vyko visose Lenkijos vyskupijose  – lotynų apeigų, kurių yra dauguma, dviejose graikų apeigų katalikų vyskupijose ir Lenkijos kariuomenės Ordinariate (Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda į Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje pakvietė ir karius iš viso pasaulio. Tai gera proga kariams drauge melstis už taiką. PJD dalyvauja apie 700 karių iš 10 valstybių. Daugiausiai karių yra iš Lenkijos – 400. Taip pat atvyko apie 100 karių iš Prancūzijos, 70 ispanų karių ir mažesnės karių grupelės iš JAV, Didžiosios Britanijos ir Italijos. Iš Lietuvos į Krokuvą išvyko 12 karių grupė, kuriai vadovauja Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionas kpt. Edgaras Vegys.)

Susitikimuose Lenkijos vyskupijose, kurie vyko iki sekmadienio, liepos 24 d., dalyvavo 115 tūkst. jaunų katalikų iš 135 pasaulio šalių. Juose dalyvavęs jaunimas paskui iškeliavo į Krokuvą, kur antradienį, liepos 26 d., PJD atidarymo šv. Mišiomis, kurias aukojo Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislovas Dziwiszas, prasidėjo pagrindiniai PJD renginiai.

Popiežius Pranciškus liepos 27 d.  popietę iš Romos atskrido į Krokuvą. Čia prasidėjo penkioliktoji Apaštališkoji Šventojo Tėvo kelionė. Popiežiaus kelionės pagrindinis tikslas – susitikti su viso pasaulio jaunimu, susirinkusiu į trisdešimt pirmąsias Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje.

Keturi pagrindiniai popiežiaus susitikimai su jaunimu įvyks Blonie parke ketvirtadienį, liepos 28 d., Kryžiaus kelio apmąstymų metu penktadienį, liepos 29 d., Vigilijos šventėje šeštadienio, liepos 30 d., vakarą ir baigiamosiose Mišiose sekmadienio, liepos 31 d., rytą. Be susitikimų su jaunimu, popiežius Lenkijoje lankysis Čenstakavos šventovėje, buvusiame Aušvico kacete, Universitetinėje pediatrinėje ligoninėje Krokuvoje ir Dievo gailestingumo šventovėje Lagievnikuose.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato informacija

nuotraukų galerija