Pasiruošimas sakramentams

LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO ŠV. IGNOTO BAŽNYČIOJE

Nuo 2022 m. spalio 2 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje pradedamas ruošimas Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui.

PIRMOJI KOMUNIJA

Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai ruošiami vaikai (9–12 m.). Vaikai turi būti lankantys tikybos pamokas.
Registracija vyks 2022 m. rugsėjo mėn. sekmadieniais. po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.
Vaikų ruošimasis Pirmajai Komunijai vyks sekmadieniais.
Pirmoji Komunija vyks, atsižvelgus į grupių skaičių, 2023 m. gegužės pirmąjį (I grupė) ir antrąjį (II grupė) sekmadieniais.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS PAAUGLIAMS IR SUAUGUSIEMS

Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami paaugliai (nuo 15 m.).
Registracija vyks 2022 m. rugsėjo mėn. sekmadieniais. po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.
Paauglių ruošimosi Sutvirtinimo sakramentui dienos bus nustatytos pagal susitarimą su sutvirtinamaisiais.
Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami suaugusieji (bus sudaroma atskira grupė).
Registracija vyks 2022 m. spalio 2 d. (sekmadienį) po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.
Suaugusieji Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami sekmadieniais.
Sutvirtinimo sakramentas paaugliams ir suaugusiesiems bus teikiamas 2023 m. gegužės 28 d. 10.30 val.