Pasiruošimas Sakramentams

LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO ŠV. IGNOTO BAŽNYČIOJE

Nuo 2019 m. spalio 6 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje pradedamas ruošimas Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui.

Ruoštis sakramentams registruotis gali tik Šv. Ignoto bendruomenės ir krašto apsaugos sistemoje dirbančiųjų ir tarnaujančiųjų vaikai, paaugliai ir suaugusieji.
Registracija vyks 2019 m. rugsėjo 15, 22, 29 d. (sekmadieniais) po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.

PIRMOJI KOMUNIJA

Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai ruošiami vaikai (9–12 m.). Vaikai turi būti lankantys tikybos pamokas. Vaikų ruošimasis Pirmajai Komunijai vyks sekmadieniais.
Pirmoji Komunija vyks, atsižvelgus į grupių skaičių, 2020 m. gegužės pirmąjį (I grupė) ir antrąjį (II grupė) sekmadieniais.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS PAAUGLIAMS IR SUAUGUSIEMS

Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami paaugliai (nuo 15 m.).
Registracija vyks 2019 m. rugsėjo 15, 22, 29 d. (sekmadieniais) po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.
Paauglių ruošimosi Sutvirtinimo sakramentui dienos bus nustatytos pagal susitarimą su sutvirtinamaisiais.

Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami suaugusieji (bus sudaroma atskira grupė).
Registracija vyks 2019 m. rugsėjo 29 d. (sekmadienį) po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.
Suaugusieji Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami sekmadieniais.
Sutvirtinimo sakramentas paaugliams ir suaugusiesiems bus teikiamas 2020 m. gegužės 31 d. 10.30 val.