PAV-5 karių išlydėjimas į Malį

BENDRA MALDA KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE Į JUNGTINIŲ TAUTŲ OPERACIJĄ MALYJE MINUSMA IŠLYDĖTA 5-OJI LIETUVOS KARIŲ PAMAINA

Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission, MINUSMA) Malyje vykdo nuo 2013 m. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautinių lygmenimis.

PAV-5 pamainą sudaro 34 profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2-osios ir Žemaičio apygardos 3-osios rinktinių. Lietuvos kariai šioje operacijoje atsakingi už pajėgų apsaugos užtikrinimą karinės bazės teritorijoje Malio rytinėje dalyje esančioje Gao provincijoje. Lietuva, be Pajėgų apsaugos vieneto ir Nacionalinio paramos elemento karių, JT vadovaujamai operacijai taip pat skiria 5 Lietuvos karius, kurie tarnauja operacijos vadavietėse Bamake ir Timbuktu. Operacijoje MINUSMA Lietuvos kariai koviniuose veiksmuose nedalyvauja.

Kovo 19 d. bendra malda Kauno Įgulos šventovėje pradėta Lietuvos kariuomenės Pajėgų apsaugos vieneto penktosios (PAV-5) pamainos karių, išvykstančių į Jungtinių Tautų vadovaujamą situacijos stabilizavimo operaciją Malyje MINUSMA, išlydėjimo ceremonija.

Ta proga už karius misionierius ir jų artimuosius buvo aukojamos Šv. Mišios. Joms vadovavo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus, kartu celebravo: Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, Ruklos įgulos II kapelionato kapelionas mjr. Saulius Noretas, kun. Vytenis Vaškelis, asistavo diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.
Bendroje maldoje dalyvavo: Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas plk. ltn. Linas Kubilius, KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės vadas plk. ltn. Ričardas Stakelis, rinktinės savanoriai, PAV-5 paminos kariai misionieriai, karių artimieji ir svečiai.

Po Šv. Mišių kapelionai palaimino išvykstančius į misiją karius ir jų artimuosius, o vyriausiasis kapelionas palaimino valstybės simbolį vėliavą, kurią  išvykstančios pamainos vadui Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas plk. ltn. Linas Kubilius įteikė karo muziejaus sodelyje, iškilmingos rikiuotės metu.

KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinkt. S5 ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai: kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS, Ramūnas KEMEŽYS