Policijos pareigūnų ir MRU VSA kursantų priesaika

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE ĮVYKO POLICIJOS PAREIGŪNŲ IR MRU VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOS KURSANTŲ PRIESAIKOS CEREMONIJA

Saulėtą trečiadienio rytą, spalio 17 d., gausus Kauno apskr. VPK pareigūnų būrys ir šiemet studijas pradėję Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos studentai susirinko į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią, kad taptų prasmingos ir reikšmingos ceremonijos dalyviais. Šią dieną priesaikas tarė net dvi kartos – pradėjusieji mokslus ir jau įgiję išsilavinimą pilnateisiai policijos pareigūnai. Visi prisiekė dirbti Lietuvos ir jos gyventojų labui.

Šventė pradėta bendra  malda už policijoje tarnaujančius pareigūnus ir tarnautojus, jų šeimas, MRU Viešojo saugumo akademijos bendruomenę, prisiekiančiuosius. „Kiekvienas iš mūsų turime galimybę tapti autoritetu; būtent jūs savo sunkiu darbu, pavyzdžiu tampate autoritetais. Autoritetu ne gimstama, juo tampama. Tad linkiu kiekvienam  būti pačia geriausia savo versija, įkvepiančiu pavyzdžiu kitiems. Visur ir visada būkite autoritetais ir, svarbiausia, vertybėmis gyvenančiais žmonėmis“, – sakė Kauno policijos kapelionas kun. Tomas Karklys.

Po mišių ir priesaikos vyko apdovanojimai – įteikti medaliai už ištarnautus metus bei nepriekaištingą darbą. Daugiau nei penkiasdešimt po 15, 20, 25 ir net daugiau metų ištarnavusių Kauno apskrities policijos pareigūnų, atsiimdami medalius, garsiai tarė: „Tėvynės labui“.

„Norisi tik pasakyti, jog einate dirbti ten, kur reikia atiduoti labai daug savęs. Su uniforma ar be jos, mes visuomet esame policijos pareigūnai, visuomet turime būti pasiruošę ginti, saugoti ir padėti. Didelę padėką ir pagarbą reiškiame šiandien susirinkusiems pareigūnams, kurie jau ne vienerius metus gina nuskriaustuosius, saugo kiekvieną gyvybę bei padeda nelaimėje esantiems žmonėms“, – sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) viršininko pavaduotojas Evaldas Lašinskas.

Sveikindamas pirmakursius, MRU Viešojo saugumo akademijos dekanas prof. dr. Saulius Greičius nuoširdžiai linkėjo sąžiningai tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms, saugoti universiteto garbę, paklusti jo statutui. Teisės ir policijos veiklos ir Teisės ir valstybės sienos apsaugos programų pirmo kurso studentai iškilmingos ceremonijos metu pasižadėjo gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus, dorai atlikti savo pareigas. Akademijos studentai ir bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovams už pagalbą surengiant priesaikos davimo šventę.

Kauno apskr. VPK ir MRU Viešojo saugumo akademijos informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS