Registracija į susitikimus su PopiežiumiVizito metu Lietuvoje bus  keletas Šventojo Tėvo susitikimų su tikinčiaisiais, bet į du iš jų bus vykdoma registracija. Į susitikimus bus galima patekti ir neužsiregistravus, bet tik užsiregistravę galės patekti į paruoštus sektorius.
Atskiros registracijos vykdomos į šiuos susitikimus:

–  Popiežiaus susitikimas su jaunimu Vilniaus Katedros aikštėje rugsėjo 22 d. (šeštadienį);
–  šv. Mišios Kauno Santakoje rugsėjo 23 d. (sekmadienį).

Į sektorius galės patekti tie, kurie turės elektroninius kvietimus, kuriuos gaus užsiregistravę
elektroninėje sistemoje. Elektroninė registracija vyks interneto  svetainėje  http://www.popieziausvizitas.lt  nuo rugpjūčio  pradžios.  Elektroninėje sistemoje galės registruotis ir grupės, ir pavieniai asmenys atskirai į susitikimą su jaunimu Vilniuje ir šv. Mišias Kaune. Detali registracijos eiga elektroninėje sistemoje bus paaiškinta prasidėjus registracijai.

Į susitikimą su jaunimu kviečiame registruotis 14–35 metų jaunimą. Grupės vadovas gali būti ir
vyresnis, bet prašome, kad vienas vyresnis nei 35 m. grupės vadovas atsivežtų bent 8 jaunuolius.
Jaunos šeimos (tėvai iki 35 metų) gali registruotis kartu su savo vaikais. Užregistruoti būtina visus
vaikus, net ir kūdikius. Į šv. Mišias registruotis gali visi.

Neįgaliųjų registracija: tiek susitikime su jaunimu, tiek šv. Mišiose Santakoje bus įrengtas
specialus sektorius neįgaliesiems. Norint patekti į šį sektorių, reikės jį pasirinkti registruojantis
oficialioje elektroninėje registracijos sistemoje. Su vienu neįgaliuoju į sektorių gali patekti vienas
lydintysis. Jei neįgalusis registruojasi su grupe ir nori su ta grupe būti ir susitikimo metu, jam į neįgaliųjų sektorių registruotis nereikia. Santakoje neįgaliųjų sektoriuje bus įrengtas ekranas
vertimui į gestų kalbą.

IŠANKSTINĖ  REGISTRACIJA  LIETUVOS KARIUOMENĖS  ORDINARIATO KAPELIONATUOSE

Karo kapelionai registruos iš anksto, prieš pradedant veikti  elektroninei registracijai oficialioje Popiežiaus vizito interneto svetainėje. Tokiu būdu bus sudaromos grupės, kurios į susitikimą vyks kartu arba atvykę atskirai galės būti viename sektoriuje.

SVARBU: jei KAS tarnaujantys, dirbantys ir jų šeimų nariai užsiregistruoja iš anksto į šias karo kapelionų renkamas grupes, registruotis interneto svetainėje pačiam nebereikia.

Registruojantis reikia nurodyti savo vardą ir pavardę, el. paštą arba telefono numerį, kad grupių vadovai galėtų perduoti elektroninį kvietimą, taip pat informaciją apie kelionę, jei grupė vyksta kartu į susitikimą.

Grupių vadovai, registruojantys grupes iš anksto,  prieigą prie oficialios elektroninės registracijos gaus anksčiau (liepos 15 d.), tokiu būdu galės laisviau pasirinkti norimus ir artimesnius sektorius savo grupei.

* Surinkti duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris)  bus naudojami tik registracijai į susitikimus su popiežiumi, perduoti informacijai apie pasiruošimą vizitui, kvietimus, keliones į susitikimų vietas.