Sausio 13-oji

 

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI – LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Šiais metais Lietuva mini 25-ąsias sausio įvykių atminimo metines. 1991 m. sausio 13-osios naktį sovietų sąjungos specialiosios paskirties grupė „Alfa“ apsupo Vilniaus televizijos bokštą ir jį gynusius civilius Lietuvos laisvės gynėjus. Šturmo metu žuvo ir nuo sužalojimų mirė 14 žmonių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus ir Vytautas Koncevičius. Pusė jų buvo jaunesni nei 25 metų. Šimtai buvo sužeista.

Pagarba Jiems.

10 val. minėjimas prasidėjo tautine giesme (himnu) ir padėkos už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę šv. Mišiomis.

 

Po bendros maldos Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų kolektyvai atliko literatūrinę - meninę kompoziciją „Vardan Lietuvos“. Programoje dalyvavo VMLR kolektyvai:

Merginų dainavimo studija „Lyra”, vadovė A. Miknienė, akompaniatorė A. Juršienė Tautinių šokių studija „Malūnėlis“, vadovė B. Brazdžiūtė

Klasikinio akordeono studijos mokinė Eva Narauskaitė, vadovė D. Medėkšaitė-Balčiūnienė.

Kauno įgulos kapelionas nuoširdžiai dėkoja Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų vadovei Onutei Žukienei ir jos vadovaujamam kolektyvui už nuostabiai gražią ir jautrią meninę programą, skirtą sausio 13-osios aukų atminimui pagerbti.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius GHARDINAS