Šeimų savaitgalis gamtoje

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS BAIDARIŲ ŽYGIS

Prasidėjus vasaros sezonui, birželio 9–10 d., Kauno įgulos kapelionato šeimos praleido smagų savaitgalį gamtoje. Šeštadienio rytą visi draugiškai vyko į Prienų rajone, Pikelionų kaime, esančią kaimo turizmo sodybą „Pas Žigą“. Atvykus į vietą, keliauninkai tuoj pat su visomis baidarėmis buvo išgabenti į išplaukimo vietą, kur pasileido žemyn vingiuota Verknės upe. Oras buvo puikus, trasa su iššūkiais, bet vakarop visi laimingai pasiekė finišą. Grįžę į stovyklavietę, plaukikai sutiko daugiau bendruomenės narių, su kuriais puikiai praleido vakarą.

Vakaro bendrystė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys, patarnavo diakonas Audrius Jesinskas. Kapelionas pasidžiaugė šeimų bendryste ir paragino aktyviai jungtis į bendrą maldą. Žodžio liturgijos metu diakonas Audrius, komentuodamas Evangeliją, pabrėžė šeimos ir gražių santykių svarbą, ragino Dievui skirti pirmą vietą, tik taip visa kita bus „savo vietose“.

Po bendros maldos visi išalkę susibūrė prie vakarienės stalo. Laikas buvo skirtas bendrystei, maudynėms, žaidimams. Savaitgalio organizatorė Kristina Česlevičienė pravedė nuotaikingą vakaro programą „Atspėk dainą“, sukėlusią daug aistrų ir puikių emocijų. Kas turėjo noro ir jėgų, galėjo pasišokti ir pavakaroti, kiti išskubėjo namų link.

Kauno įgulos kapelionato šeimos nuoširdžiai dėkoja Česlevičių šeimai už iniciatyvą, puikų laiką kartu!

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionus CHARDINAS