Šiluvos atlaiduose, 2016

2016-09-13 Kariuomenės diena Šiluvoje.

Kaip LR Kariuomenė švenčia Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kaip palydi šauktinius į gyvenimą, kokius uždavinius sprendžia kariuomenės kapelionai, kaip keičiasi karių dvasinis ir moralinis veidas nepriklausomoje Lietuvoje, pasakoja kariuomenės vyresnysis kapelionas kunigas mjr. dr. Virginijus Veilentas, jį kalbina Liutauras Serapinas.

Pokalbio įrašas

 

Katechezė. Rugsėjo 13 diena Šiluvos atlaiduose skirta Lietuvos kariuomenės dienai. Apie karą ir taiką kalba Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas kun. dr. Arnoldas Valkauskas.

Katechezės įrašas

 

Kariuomenės dienos iškilmingai Eucharistijai vadovavo ir homiliją pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius Gintaras Grušas. Šv. Mišias drauge koncelebravo  Kauno arkivyskupas Lionginas |Virbalas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigita Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, karo kapelionai ir kiti kunigai. Šv. Mišiose dalyvavo Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas, generolai, karininkai, padalinių vadai, kariai Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų kariai, išėjusieji į atsargą, sužeistieji, žuvusiųjų artimieji, partizanai, šauliai, piligrimai iš Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos.

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilijos įrašas