Šlovinimo vakaras

 

 

 

 

ŠLOVINIMO VAKARAS NPPKT KARIAMS

Šių metų vasario 22 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione buvo suorganizuotas šlovinimo vakaras NPPKT kariams, baigusiems praeitų metų spalį prasidėjusį karių katechumenato kursą. Tiek karių rengimu įkrikščioninimo sakramentams, tiek tolesne jų sielovada rūpinasi Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.

Šlovinimo vakaras prasidėjo misionieriaus iš Vokietijos Eduardo Goss mokymu. Jis kalbėjo apie Biblijoje minimą karalių Dovydą, kuris ne tik buvo puikus karys, bet ir didis Dievo garbintojas ir šlovintojas. Patį šlovinimą savo angelišku balsu dovanojo Gabrielė Gvazdikaitė su šlovinimo grupe.

Šiame prasmingame vakare dalyvavę kariai buvo pripildyti dieviško džiaugsmo.

Kauno įgulos kapelionato informacija