Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!


O, skambink per amžius vaikams Lietuvos,
                  kad  laisvės  nevertas, kas negina jos.   
Bronius  Stasys Balutis

 

 

 

 


Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Dėkokime Viešpačiui už šią Laisvės dovaną, branginkime ir saugokime ją, būkime jos verti, budėkime, kad niekuomet neprarastume šios neįkainojamos vertybės – mūsų Tėvynės laisvės ir nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės ordinaras vysk. Gintaras Grušas