sudėtis

 

1. PASTORACINĖ TARYBA:

Pirmininkas - mjr. Tomas Karklys, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

Pirmininko pavaduotoja – št. srž. Ingrida Karalavičienė, KPKT Kauno regioninis Karo prievolės ir komplektavimo skyrius.

Sekretorė – Jūratė Matonytė, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

 

Nariai: 

vyr. ltn. Milda Gudaitytė, KOP štabas;

kpt. Inga Klenauskienė, KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba;

kpt. Artūras Nagumanovas, Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla;

Irma Pikienė, Plk. J. Vitkaus inžinerijos batalionas;

Daiva Trinkūnaitė, Karo kartografijos centras;

Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

Lina Vištartienė, KASP Dariaus ir Girėno 2-oji rinktinė;

Karo policijos Kauno įgula;

vyr. ltn. Dmitrij Koblinec, Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba;

ats. plk. Gediminas Macijauskas, Kauno įgulos karininkų ramovė;

Genovaitė Macijauskienė, LV ĮAT Kauno įgulos aptarnavimo centras;

ats. kpt. Vytautas Žymančius, LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė;

Sigita Meškinienė; Vytauto Didžiojo karo muziejus;

Agnė Greblikaitė, Kauno apskr. vyriausiasis policijos komisariatas;

v. t. mjr. Justinas Eidukevičius, VST prie VRM Kauno dalinys;

Lina Daugintytė; MRU Viešojo saugumo akademija;

Kauno apygardos prokuratūra;

Lina Kasparienė, Eglė Kalaušienė, Kauno tardymo izoliatorius;

Rima Masiukienė, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius;

vyr. srž. Audrius Jesinskas, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

 

2. EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBA:

Pirmininkas - mjr. Tomas Karklys, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

Sekretorė – Jūratė Matonytė, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

 

Nariai

v. t. mjr. Jovita Lapėnaitė, Kauno apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

Daiva Sapagovienė, DT Transporto priemonių ir įrengimų depas;

Eugenija Liorentienė, Logistikos valdyba.