sudėtis

 

1. PASTORACINĖ TARYBA:

Pirmininkas - mjr. Tomas Karklys, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

Pirmininko pavaduotoja – št. srž. Ingrida Karalavičienė, KPKT Kauno regioninis Karo prievolės ir komplektavimo skyrius.

Sekretorė – Jūratė Matonytė, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

 

Nariai: 

ats. plk. Gediminas Macijauskas, Kauno įgulos karininkų ramovė;

kpt. Skirmantas Vikonis, KOP štabas;

kpt. Inga Klenauskienė, Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla;

srž. sp. Lina Semokaitė, Karo kartografijos centras;

kpt. Juozas Tamulynas, J. Vitkaus inžinerijos batalionas;

srž. Ramūnas Kemežys, KASP Dariaus ir Girėno 2-oji rinktinė;

vyr. ltn. Gintarė Damijonaitienė, Karo policijos Kauno įgula;

kpt. Jūratė Vaitekūnienė, Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba;

69-49 – Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

ats. kpt. Vytautas Žymančius, LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė;

Genovaitė Macijauskienė, LV ĮAT Kauno įgulos aptarnavimo centras;

Vilija Sapjanskienė, Vytauto Didžiojo karo muziejus;

Justina Kazragytė, Kauno apskr. vyriausiasis policijos komisariatas;

Agnė Greblikaitė, Kauno apskr. vyriausiasis policijos komisariatas;

Kęstutis Darulis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas;

Izabelė Bočkienė, Kauno apygardos prokuratūra;

Paulius Bačiauskas, Kauno tardymo izoliatorius;

s. Fausta Palaimaitė SF, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-Pataisos namai;

vyr. srž. Audrius Jesinskas, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

 

2. EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBA:

Pirmininkas - mjr. Tomas Karklys, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

Sekretorė – Jūratė Matonytė, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

 

Nariai

v. t. mjr. Jovita Lapėnaitė, Kauno apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

Daiva Sapagovienė, DT Transporto priemonių ir įrengimų depas;

Eugenija Liorentienė, Logistikos valdyba.