Susitikimas su Lietuvos kunigų seminarijų rektoriais

2012 m. lapkričio 15 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariate vysk. Gintaras Grušas ir  kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. kun. Rimas Venckus susitiko su Lietuvos kunigų seminarijų rektoriais. Susitikime dalyvavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos, kurioje mokosi klierikai iš Vilniaus, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų, rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras Ačas, Kauno kunigų seminarijos, kurioje mokosi klierikai iš Šiaulių, Vilkaviškio ir Kauno vyskupijų, rektorius mons. teol. lic. Aurelijus Žukauskas.

Šio susitikimo tikslas – aptarti Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos vyskupų konferencijos bendradarbiavimą pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje, suteikiant klierikams karinio pasirengimo žinių ir įgūdžių, kuriuos jie ateityje galėtų panaudoti kaip būsimi karo kapelionai ar kapelionų padėjėjai, rūpindamiesi karių sielovada.

Kunigų seminarijų rektoriams buvo svarbu pasikalbėti apie vasarą Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke vykusius Bazinius karinius mokymus, kuriuose dalyvavo 26 klierikai iš Kauno, Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijų.

Susitikimo dalyviai buvo vieningos nuomonės, kad tokie mokymai leidžia būsimiesiems kunigams įgyti naujų specifinių žinių, susipažinti su kariuomene, jos istorija, kariuomenės kapeliono veikla, išmokti  teikti dvasinę pagalbą stresinėse situacijose, masinių katastrofų ar krizių atvejais. Rektoriai išsakė, su kokiomis problemomis susidūrė mokymuose dalyvavę  klierikai, bei kas buvo naudinga. Aptarė, kad tokius mokymus kunigų seminarijos auklėtiniams tikslingiau daryti kas dvejus ar trejus metus ir kad Baziniai kariniai mokymai yra neabejotinai abipusiškai reikalingi ir naudingi.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos informacija