Sutvirtinimas Vilniuje

 

 

 

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĖ LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO PAGRINDINĖJE ŠV. IGNOTO BAŽNYČIOJE

Kauno įgulos kapelionate, kaip ir kasmet, visą sielovadinį sezoną vyko jaunuolių ir sužadėtinių, besiruošiančių šiais metais priimti Santuoką, pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui. Link jo jaunimą lydėjo s. Benedikta Cylikaitė SF, o sužadėtiniams kursą vedė kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas ir vaikų sielovados vadovė Jūratė Matonytė.

Ši graži kelionė gilesnio Dievo pažinimo link buvo apvainikuota Sekminių iškilmės dieną. Š. m. gegužės 20 d. , minint Šv. Dvasios atsiuntimą ir Bažnyčios gimimą, Sutvirtinimo sakramentą švęsti visi draugiškai vyko į Vilnių – LKO pagrindinę Šv. Ignoto bažnyčią.

Gausiai susirinkusią bendruomenę pasveikino Šv. Mišioms vadovavęs Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas G. Grušas. Mišias koncelebravo susirinkę karo kapelionai, patarnavo LKO diakonas. Ganytojas homilijoje kalbėjo apie Šv. Dvasią, kuri leidžia patirti Dievo meilę, o ją priėmus, krikščionis tampa panašus į įsimylėjėlį. Arkivyskupas ragino sutvirtinamuosius leistis į šią nuostabią patirtį. Galiausiai pakvietė jaunimą gausiai dalyvauti rugsėjo mėn. vyksiančiame susitikime su vyriausiuoju žemiškosios Bažnyčios Ganytoju – popiežiumi Pranciškumi.

Po Žodžio liturgijos, atnaujinę Krikšto pažadus, visi sutvirtinamieji vyskupo patepimu ir rankų uždėjimu priėmė Šv. Dvasios dovaną. Pasibaigus iškilmingoms Šv. Mišios sutvirtintieji turėjo galimybę nusipaveiksluoti atminimui kartu su arkivyskupu G. Grušu ir, atsiėmę pažymėjimus, išvyko tęsti savo šventę šeimos ir draugų apsuptyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija