Sutvirtinimas Vilniuje

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĖ VILNIUJE LKO PAGRINDINĖJE ŠV. IGNOTO BAŽNYČIOJE

Š. m. birželio 9 d., minint Sekminių iškilmę – Šv. Dvasios atsiuntimą, į LKO pagrindinę Šv. Ignoto bažnyčią Vilniuje švęsti Sutvirtinimo sakramento susirinko nemažas būrys jaunuolių ir iš Kauno įgulos kapelionato. Visą sielovadinį sezoną jie rengėsi šiam svarbiam krikščioniško gyvenimo įvykiui, lydimi savo vadovų – jaunuolių grupės katechetės s. Benediktos Cylikaitės SF ir sužadėtinių grupės vėdėjų – kapelionato diakono vyr. srž. Audriaus Jesinsko ir Jūratės Matonytės.

Gausiai susirinkusią bendruomenę pasveikino Šv. Mišioms vadovavęs Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas G. Grušas. Mišias koncelebravo keli karo kapelionai. Po Žodžio liturgijos, atnaujinę Krikšto pažadus, visi sutvirtinamieji vyskupo patepimu ir rankų uždėjimu priėmė Šv. Dvasios dovaną. Pasibaigus iškilmingoms Šv. Mišios sutvirtintieji turėjo galimybę nusipaveiksluoti atminimui kartu su arkivyskupu G. Grušu ir, atsiėmę pažymėjimus, išvyko tęsti savo šventę šeimos ir draugų apsuptyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija