Šv. Ignoto bažnyčioje

2015 m. gruodžio 18 d. 11.00 val.buvo aukojamos Gailestingumo metų jubiliejinės šv. Mišios bei paminėtos Lietuvos kariuomenės Ordinariato 15-osios įkūrimo metinės. Šv. Mišių auką, drauge su karo  kapelionais, aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas  Gintaras Grušas.

 Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija

Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko sveikinimo kalba

Po šv. Mišių apie  į bažnyčią  atnešta Betliejaus taikos ugnis, kuri visada primena mums mūsų užduotį prisidėti prie taikos išlaikymo. Taip, kaip ugnį perduodame iš rankų į rankas, taip mes vienas kitam turime perduoti taiką. Kaip mažą liepsnelę rūpestingai saugome tarp delnų, taip savo rankomis ir širdimi turime saugoti taiką. Daugelyje pasaulio šalių kylantys konfliktai grasina karais, todėl norime akcentuoti, kad mes rimtai įsipareigojame nešti taikos šviesą būtent tiems žmonėms, kuriems šis vilties ženklas ypač reikalingas.