Šv. Ignoto bažnyčioje


Nuo 2018 m. spalio 7 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje šv. Ignoto bažnyčioje pradedamas ruošimas Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui.

Ruoštis sakramentams registruotis gali tik Šv.Ignoto bendruomenės ir Krašto apsaugos sistemoje dirbančiųjų ir tarnaujančiųjų vaikai, paaugliai ir suaugusieji.
Registracija ruoštis sakramentams vyks 2018 m. rugsėjo 30 d.  (sekmadienis) po šv. Mišių. Šv. Mišios 10.30 val.

PIRMOJI KOMUNIJA

Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai ruošiami vaikai (9 – 12 m.) arba lankantys trečią klasę. Vaikai privalomai turi būti lankantys tikybos pamokas. Vaikų ruošimasis Pirmajai Komunijai vyks sekmadieniais.
Pirmoji Komunija vyks, atsižvelgus į grupių skaičių, 2019 m. gegužės mėn..

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS PAAUGLIAMS IR SUAUGUSIEMS

 Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami paaugliai (nuo 15 m.).
Paauglių ruošimosi Sutvirtinimo sakramentui dienos bus nustatytos pagal susitarimą su sutvirtinamaisiais

Sutvirtinimo sakramentui taip pat bus ruošiami suaugusieji (bus sudaroma atskira grupė).
Suaugusieji Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami sekmadieniais
Sutvirtinimo sakramentas paaugliams ir suaugusiems  bus teikiamas 2019 m. birželio 9 d. 10.30 val.

KRIKŠTO SAKRAMENTAS IR SUAUGUSIŲJŲ INICIACIJA

Krikšto sakramentas vaikams bus teikiamas Didžiojo Šeštadienio liturgijos metu, 2019 m. balandžio 20 d. 21.00 val.
Suaugusiųjų iniciacija bus teikiama Didžiojo Šeštadienio liturgijos metu, 2019 m. balandžio 20 d. 21.00 val. Iniciacija - Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentų suteikimas.