Šv. Ignoto bažnyčios konsekracijos metinės

2014 m. lapkričio 22 d. paminėtos Lietuvos kariuomenės pagrindinės Šv. Ignoto bažnyčios konsekracijos 10-osios ir Lietuvos kariuomenės atkūrimo 96-osios metinės. Tai progai skirtas šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas.
(Šv. Mišių vaizdo įrašas).

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas už ilgametę pagalbą ir bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomenės Ordinariatu Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinės Šv. Ignoto bažnyčios konsekracijos 10-mečio proga apdovanojo kun. Artūrą Kazlauską, Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektoriaus padėjėją, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoją, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ (medalio Nr. 330).

Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinės Šv. Ignoto bažnyčios konsekracijos 10-mečio proga Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas apdovanojo:

Vyriausiąjį kapelioną plk. ltn. Rimą Venckų – vardine dovana už moralinį ir pilietinį ugdymą, krikščioniškosios dorovės ir gėrio puoselėjimą.

Vyresnįjį kapelioną mjr. Virginijų Veilentą – Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus“ (medalio Nr. 0786) už ypatingus nuopelnus puoselėjant moralines ir dvasines vertybes.

Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas padėkomis apdovanojo:

Už nuoširdžią ir įvairiopą psichologinę pagalbą, ypač įvairias netektis patyrusiems žmonėms – kpt. Daivą Morozovienę ir kpt. Danutę Lapėnaitę.

Už vaikų ir paauglių rengimą sakramentams bei katechezę vaikams šv. Mišių metu Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje – Loretą Keršytę.

Už sekmadieninės mokyklėlės veiklą ir kūrybines idėjas Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje – Laimutę Fedosejevą.

Už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinės Šv. Ignoto bažnyčios bendruomenės veikloje – Marijoną Marcinkevičienę.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas asmenine dovana apdovanojo vyresnįjį kapelioną mjr. Remigijų Butkevičių.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinės Šv. Ignoto bažnyčios rektorius kun. Rimas Venckus padėkomis apdovanojo:

Už aktyvų dalyvavimą šv. Mišių liturgijos šventime Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje: Eloną Jarmuševičiūtę, Vytį Martinaitį, Leontiną Banevičienę, Gaudentą Aukštikalnį, Ugnę Anuškevičiūtę-Kaupienę, vyr. eil. Aleną Pšednį (Alen Pšednij), vyr. eil. Gintarą Griškevičių, j. eil. Nerijų Mockų, eil. Andrių Raudonį, eil. Modestą Labucką, eil. Sigitą Labecką, eil. Haroldą Keliauską, krn. Lauryną Žarnauską.

Už nuoširdų bendradarbiavimą ir chorų dalyvavimą Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje: Vytautą Versecką, Reginą Maleckaitę.

Už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinės Šv. Ignoto bažnyčios choro veikloje: Jurgitą Melaikienę, Dalią Mažulę, Aliną Leščinskienę, Iloną Astrauskienę, Jolitą Eitavičienę, Indrę Čiuplinskienę, Aidą Janonytę, Olgą Skirmantę Vasiljevą, Eimantą Anskaitį.

 

KV_KAM_M_Kd_2014Kd_2014Kd_2014