Šv. Ignoto bažnyčios pastoracinės tarybos apklausa

 
Mieli bendruomenės žmonės, apklausos tikslas – išsiaiškinti mūsų visų poreikius ir lūkesčius.
Prašome atsakyti konkrečiai ir pateikti pasiūlymų.

1. Kurios iš išvardintų veiklų paskatintų sąmoningiau ir aktyviau dalyvauti liturgijoje,
bendruomenės gyvenime?

 

Katechezės (trumpi paaiškinimai)                                Taip                  Ne

Paskaitos Šv. Rašto, teologinėmis (tikėjimo) temomis   Taip                  Ne

Grupės šeimoms (su vaikais), sutuoktinių poroms         Taip                  Ne

Bendruomenės susitikimai po Šv. Mišių                        Taip                  Ne

Grupės išgyvenantiems skyrybas, netektis                   Taip                  Ne

Artimo meilės (karitatyviniai) darbai, akcijos                Taip                  Ne

Choras                                                                     Taip                  Ne

Kūrybinė veikla (pvz. karpiniai)                                   Taip                  Ne

Savo pasiūlymus įrašykite 3 punkte

   
2. Kuriomis tarnystėmis norėtumėte prisidėti, patarnauti bendruomenei
?

      
3.
Prašome įrašyti savo pasiūlymus, pageidavimus.

 

Anketą galima atsisiųsti: Anketa.docx

Užpildžius siųsti el. paštu: sv.ignoto.baznycia@gmail.com