Šv. Mišių laikas ir vieta

 

 

Šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį 14 val. Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje.