Šv. Mišios už kun. J. Gražulį

Prieš penkerius metus, 2010 m. birželio 14 d., į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas Juozas Gražulis.

Minint 5-ąsias kunigo Juozo Gražulio mirties metines, šv. Mišios bus aukojamos birželio 13 d. (šeštadienį) 12 val. Alytaus Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje ir birželio 14 d. (sekmadienį) 10.30 val. Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje.

 

Juozas GRAŽULIS

(1956 02 21 – 2010 06 14)

Kunigas Juozas gimė 1956 02 21 Mankūnų kaime, Miroslavo parapijoje, Alytaus rajone, gausioje, 15 vaikų, katalikiškoje Monikos ir Antano Gražulių šeimoje.

Kun. Juozas visose paskyrimų vietose buvo itin atsidavęs savo pašaukimui. Būnant vikaru, jam ypač sekėsi pastoracinis darbas su jaunimu. Tapęs klebonu, ne tik statė bažnyčias, bet ir būrė tikinčiųjų bendruomenes. Tapęs vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės kapelionu, rūpestingai pasinėrė į Lietuvos kariuomenės Ordinariato kūrimo organizacinius darbus, karo kapelionų veiklą.

Kun. Juozą visi pažino kaip labai atvirą ir šiltą, mylintį ir linksmą, bičiulišką ir dainingą žmogų. Jis niekada nenurimdavo, jo veikla visada buvo tokia pat plati, kaip ir širdis... Iškalbingai apie jo tarnavimą žmonėms ir vadovavimą Dievo tautai liudijo pačių įvairiausių žmonių pagarbiai ir bičiuliškai tariamas vis tas pats kreipinys – „Tėve Juozapai, ...“.

Kun. Juozo Gražulio svarbios gyvenimo datos:

1963–1974 metais mokėsi Miroslavo vidurinėje mokykloje.

1977–1982 metais studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1982-06-06 – įšventintas kunigu ir paskirtas Simno parapijos vikaru.

1984-05-23 – paskirtas Šakių parapijos vikaru.

1986-03-18 – paskirtas Keturvalakių parapijos klebonu. Jo rūpesčiu pastatyta parapijos bažnyčia ir suburta bendruomenė (sovietmečiu).

1989-05-26 – siunčiamas aptarnauti ir Skardupių parapiją.

1991-01-03 – paskirtas pirmuoju Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonu. Jo rūpesčiu statyti parapijos namai, rekonstruota sovietmečio suniokota bažnyčia, suburta bendruomenė, įkurta ir pastatyta katalikiška mokykla (šiandien – Alytaus šv. Benedikto gimnazija).

Nuo 1994-03-08 – Lietuvos kariuomenės kapelionas.

1995-05-31 – paskirtas Alytaus dekanato dekanu, Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos nariu.

1996-09-25 – paskirtas Alytaus katalikiškos vidurinės mokyklos tarybos nariu.

1997-08-29 – paskirtas Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninku.

1998-05-28 – suteiktas kapitono karinis laipsnis.

1999-06-18 – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete įgijo katalikų teologijos licenciato kvalifikacinį laipsnį.

1999-11-20 – paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos nariu.

1999-12-31 – paskirtas Alytaus šv. Benedikto vidurinės mokyklos tarybos nariu.

2000-12-08 – paskiriamas Lietuvos kariuomenės ordinaro generalvikaru ir Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu. Rūpinosi kurijos ir Pagrindinės Lietuvos kariuomenės šv. Ignoto bažnyčios Vilniuje atkūrimu.

2000-12-11 – atleidžiamas iš visų pareigų Vilkaviškio vyskupijoje.

2001-01-05 – suteiktas majoro karinis laipsnis.

2002-12-20 – suteiktas pulkininko leitenanto karinis laipsnis.

2003-07-28 – iškardinuotas iš Vilkaviškio vyskupijos.

2003-08-22 – įkardinuotas į Lietuvos kariuomenės Ordinariatą.

2004-08-01 – suteiktas pulkininko karinis laipsnis.

2009-02-09 – atleistas iš Lietuvos kariuomenės ordinaro generalvikaro ir Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios bei Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pagalbininku ir Kauno medicinos universiteto klinikų kapelionu.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurija